Projekt Trivsel, Fællesskab og Faglighed

Projekt Trivsel, Fællesskab og faglighed sigter mod at øge trivslen på erhvervsskoler ved, med enkle midler, at omforme rammerne for de faglige og sociale fællesskaber. Ideen bag projektet er, at øget trivsel og stærke relationer motiverer elever til at møde op på skolen og samtidig reducerer brug af tobak, alkohol og illegale rusmidler, hvorfor en trivselsorienteret indsats vil øge sandsynligheden for, at flere elever gennemfører deres uddannelsesforløb. Det er derfor væsentligt, at eleverne tidligt i grundforløbet lærer hinanden at kende og præsenteres for de uddannelsesmæssige muligheder. Indsatsprogrammet indeholder konkrete initiativer som for eksempel daglige morgenmøder, månedlige fællesarrangementer og sociale værksteder, der sigter mod at styrke elevernes forhold til lærerne, samt elevernes indbyrdes forhold på tværs af hold og fag både i og efter undervisningstid. Projektet fokuserer på, at eleverne får en god start på uddannelsesforløbet og retter sig derfor mod uddannelsens grundforløb. I alt indgår ca. 6.400 elever fra ti forskellige tekniske skoler i undersøgelsen, der forløber i perioden 2009-2015.

Projektleder Liselotte Ingholt, forsker, ph.d. og forskningsleder Morten Hulvej Rod, lektor, ph.d.
Kontakt: Liselotte Ingholt, liin@si-folkesundhed.dk, telefon: 65507808