Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler (AFSLUTTET)

Et projekt der søger viden om hvilken betydning sundhedssamtaler og robusthedsundervisning har på unges sundhed.

Projektet blev afsluttet februar 2018.


Formål

Igennem 2 år (jan. 2016 – december 2017) skal fire medlemskommuner fra Sund By Netværket afprøve udvalgte dialogværktøjer til sundhedsfremme hos elever på erhvervs- og produktionsskoler. De fire kommuner er Sønderborg, Silkeborg, Holstebro og Aarhus.

Det overordnede formål med projektet er at fremme elevernes mentale og fysiske sundhed, motivation og handlekompetence.

Med dette formål for øje tilstræber projektet:

– at udforske anvendelighed og synergieffekt af de udvalgte dialogværktøjer
– at styrke og støtte elevernes positive refleksion over egen sundhed og trivsel, med fokus på muligheder og ressourcer
– at styrke partnerskaber, erfaringsudveksling og systematisering af indsatser mellem kommuner og skoler


Projektet: Afprøvning af udvalgte dialogværktøjer til sundhedsfremme

Vi ønsker at undersøge følgende værktøjers anvendelighed og appel til målgruppen:

– individuelle sundhedssamtaler, evt. gruppesamtaler
– digitale værktøjer, workshops og events til sundhedsfremme
– robusthedsundervisning


Projektdeltagere

Projektet bliver implementeret i de fire kommuner, der hver deltager med to erhvervs- og/eller produktionsskoler.

Sønderborg Kommune:

  • EUC Syd Erhvervsskole
  • Produktionshøjskolen

Silkeborg Kommune:

  • Sosu-skolen Silkeborg
  • Teknisk Skole Silkeborg, Hotel- og restaurationsskolen.

Holstebro Kommune:

  • Transport og Logistik, Uddannelsescenter Holstebro
  • Social- og Sundhedsskolen Holstebro Afdelingen

Aarhus Kommune:

  • Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus
  • Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er elever på grundforløb 1 og 2 på erhvervsuddannelserne og elever på produktionsskoler (typisk 15-24 årige).


Plan

 Projektet er støttet med midler fra Sundhedsstyrelsen.


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503