Krop og bevægelse i Naturens Rige

Grib muligheden for at blive guidet igennem et lokalt forankret, borgerinddragende samskabelsesforløb – og få et kvalificeret forskningsblik på jeres lokale projekt.

 

IMG_7434

 

 

 


Baggrund

Med Naturens Rige del I og II gennemførte vi i 2016 og 2017 syv lokale borgerinddragende projekter, der alle arbejdede med at bruge naturens rum i mentalt sundhedsfremmearbejde. Vi lærte, delte erfaringer og udviklede ny viden i et tæt samspil mellem praksis og forskning.
Det er det arbejde, vi nu vil tage videre, og udfolde til i højere grad også at omfavne det fysiske og kropslige perspektiv, og koblingen mellem fysisk aktivitet og mental sundhed i naturens rum.

 Formål

Med projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige ønsker Sund By Netværket at anspore kommunerne til i højere grad at udnytte naturens sundhedsfremmende potentiale til at fremme borgernes trivsel, og derigennem både den mentale og kropslige sundhed. Vi ønsker at bane vejen for, at naturen bruges i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, på tværs af afdelinger, forvaltninger
og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger og borgere. Projektet tager form af et praksisfunderet aktionslæringsforløb, der samtidig kvalificerer og skaber ny viden om koblingen mellem det kropslige og det mentale sundhedsfremmearbejde med naturen som arena.

Fokus

Konkret tilbyder vi otte medlemskommuner at blive guidet igennem et lokalt forankret, borgerinddragende samskabelsesforløb, og samtidigt få et kvalificeret forskningsblik på det lokale projekt. Aktionslæringsforløbet løber fra oktober 2018 til udgangen af 2019,
og alle medlemskommuner er velkomne til at søge – også de, der har været med i Naturens Rige I og II. Ansøgningsfristen er 31. august. Læs mere i vedhæftede invitation og beskrivelse.

Læs mere


kontakt

Louise Dal

Seniorprojektleder i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990