Krop og bevægelse i Naturens Rige

I tværgående aktionslæringsgrupper fra 7 kommuner rundt i landet samskaber vi om at bruge natures rum i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Kommunerne bliver guidet igennem et lokalt forankret og borgerinddragende samskabelsesforløb, og får et kvalificeret forskningsblik på hver deres lokale projekt.

De 7 kommuner er…

Billund Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hedensted Kommune

Ikast-Brande Kommune

Københavns Kommune

Lolland Kommune

Syddjurs Kommune

 


 Baggrund

Med Naturens Rige del I og II gennemførte Sund By Netværket i 2016 og 2017 syv lokale borgerinddragende projekter, der alle arbejdede med at bruge naturens rum i mentalt sundhedsfremmearbejde. Vi lærte, delte erfaringer og udviklede ny viden i et tæt samspil mellem praksis og forskning.
Det er det arbejde, vi nu vil tage videre, og udfolde til i højere grad også at omfavne det fysiske og kropslige perspektiv, og koblingen mellem fysisk aktivitet og mental sundhed i naturens rum.

 


 Formål

Med projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige ønsker Sund By Netværket at anspore kommunerne til i højere grad at anvende naturens sundhedsfremmende potentiale til at fremme borgernes trivsel, og derigennem både den mentale og kropslige sundhed. Vi ønsker at bane vejen for, at naturen bruges i det foredet byggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, på tværs af afdelinger, forvaltninger
og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger og borgere. Projektet tager form af et praksisfunderet aktionslæringsforløb, der samtidig kvalificerer og skaber ny viden om koblingen mellem det kropslige og det mentale sundhedsfremmearbejde med naturen som arena.

Fokus

Konkret tilbyder vi syv medlemskommuner at blive guidet igennem et lokalt forankret, borgerinddragende samskabelsesforløb, og samtidigt få et kvalificeret forskningsblik på det lokale projekt. Aktionslæringsforløbet løber fra oktober 2018 til udgangen af 2019,

Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990