Rygestop på dit sprog

Rygestop på dit sprog – et samarbejds- og netværksprojekt, som har udviklet kulturelt oversat materiale til telefonrådgivning og rygestoptilbud til borgere med arabisk og tyrkisk baggrund.


 

Formål

Flere kommuner har fokus på indsatser målrettet livsstil og sundhed hos etniske befolkningsgrupper, og her spiller rygestop en central rolle i forebyggelsen. Undersøgelser viser, at rygning er meget udbredt blandt udvalgte etniske grupper, hvor op imod 50 % er dagligrygere og ca. 25 % storrygere.

Sund By Netværket, Stoplinen og kommunerne Aalborg, Aarhus, Vejle, Køge, Ishøj, Høje-Taastrup og Gladsaxe, har sammen – i regi af Sund By Netværket – udviklet  et rygestopkoncept til arabisk og tyrkisk kultur. Projektet, der blev afsluttet med udgangen af 2019 er nu evalueret – og materialer fra det tre-årige projekt findes nederst på siden her.

Yderligere viden kan opnås i Sund By Netværkets tobakstemagruppe, ved projektleder for Rygestop på dit sprog, Henrik Borggren.

Der er en række læringspunkter fra projektet:

  • Vi har i projektet erfaret, at rygestoprådgivning skal gribes forskelligt an, alt efter målgruppen for rygestoprådgivningen. En fælles kulturel oversættelse af det anvendte rygestopmateriale, er en nødvendighed, hvis man ønsker kvalificeret rygestop til forskellige etniske målgrupper. Det må og kan ikke være op til den enkelte rådgiver, at rådgive ud fra egne præferencer og egen kultur
  • De kulturelt oversatte håndbøger til rygestopforløb, er et godt eksempel på en form for konsensus indenfor etnisk rygestoprådgivning. Projektet anbefaler lig-nende kulturelle oversættelser, til forskellige etniske (og sårbare) målgrupper i Danmark
  • Projektet har testet forskellige rekrutteringsmaterialer – Facebookbannere og opslag samt postkort findes nedenfor – og må frit bruges (husk at kreditere Sund By Netværket), desuden har der været god rekrutteringsmulighed gennem lokale ambassadører og via den praktiserende læge.

Læs mere


kontakt

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096