Rygestop på dit sprog

Rygestop på dit sprog – et samarbejds- og netværksprojekt, som vil udvikle telefonrådgivning og rygestoptilbud på andre sprog en dansk.


 

Formål

Flere kommuner har fokus på indsatser målrettet livsstil og sundhed hos etniske befolkningsgrupper, og her spiller rygestop en central rolle i forebyggelsen. Undersøgelser viser, at rygning er meget udbredt blandt udvalgte etniske grupper, hvor op imod 50 % er dagligrygere og ca. 25 % storrygere.

Sund By Netværket, Stoplinen og kommunerne Aalborg, Aarhus, Vejle, Køge og storryger projektet Vestegnen og Sydamager*, går sammen om udviklingen af et rygestopkoncept på andre sprog end dansk.

Projektet, der løber til udgangen af 2018 og har Sund By Netværket som tovholder og Henrik Borggren, formanden for netværkets tobaksgruppe som projektleder. For at styrke det tobaksfaglige islæt er Henrik frikøbt en dag om ugen.

Udviklingen af nyt rygestopkoncept vil give kommunerne mulighed for at tilbyde rygestop på andre sprog end dansk via Stoplinien og eller i kombination med lokale rygestop aktiviteter.

*Ishøj, Albertslund, Brøndby, Vallensbæk, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Dragør og Tårnby

kontakt

Henrik Borggren

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Køge Kommune

Telefon: 56676944