Publikationer

Afslutningsrapport – Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler

Bestil et trykt eksemplar

Download publikationen


LAKS Afslutningsrapport

Download LAKS Afslutningsrapport her


LAKS Inspirationskatalog

Dette katalog præsenterer et udvalg af de gode erfaringer, der er blevet gjort i de deltagende kommunale tilbud i forbindelse med at forbedre sundheden for landets mest udsatte borgere.

Download ‘LAKS inspirationskatalog

 


Nu er ansvaret dit!

Behandling eller forebyggelse – nu er ansvaret dit.

Det kræver mod at passe godt på sine vælgere og at investere i langvarig velfærd, – men kan du forsvare at lade være?
Svaret på det spørgsmål har stor betydning for borgerne i din kommune i de kommende fire år.
Derfor skal du kende konsekvenserne – både af at handle og af ikke at gøre noget. Det handler denne pjece om.

Bestil et trykt eksemplar
Download “Nu er ansvaret dit” som pdf.


Projektkatalog for innovationsagenter

Projektkatalog for innovationsagenter 


Inspiration for innovationsagenter

Inspirationsguiden er produktet af Sund By Netværkets arbejde med at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker – med fokus på hverdagsinnovation og samarbejde på tværs. Arbejdet foregik i 2013 og hed: Netværk for innovationsagenter, involverede 70 personer fra 26 kommuner med i alt 28 innovative projekter i relation til forebyggelsespakkerne.

Bestil et trykt eksemplar
Download Inspiration for innovationsagenter (pdf)


Health 2020 – på dansk

Download Health 2020 – på dansk


Fase V (2009-2013) i WHO European Healthy Cities Network

Download Fase V (2009-2013) i WHO European Healthy Cities Network
1 2