Publikationer


Drejehjul – Observer og reagér på ændringer hos den svækkede ældre

Hjulet er udviklet af Geriatrisk Team, der er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus.

Hent drejehjulet ved at downloade nedenstående pdf filer og sæt dem sammen.

Dejehjulets forside

Drejehjulets bagside


Kan sundhedsfremme betale sig?

Kan sundhedsfremme betale sig?


Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner

Download “Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner”


Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner

Download “Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner”