Publikationer


Kortlægning af sundhedsaktiviteter på ungdomsuddannelser

Download “Kortlægning af sundhedsaktiviteter på ungdomsuddannelser”


Børnesikkerhed 0-15 år

Publikationen: “Børnesikkerhed 0-15 år” kan nu bestilles i en opdateret version og rekvireres af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Find den her

 


12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model

Bestil et trykt eksemplar
Download “12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model”


Gå-tur – som sundhedsfremmende metode blandt ældre

Download “Gå tur som sundhedsfremmende metode blandt ældre”


Fysisk aktivitet og sundhed i Europa – evidens og handling, WHO

Download “Fysisk aktivitet og sundhed i Europa – evidens og handling”