Illustrationer til dialog med unge om tobak og nikotinholdige produkter

Sund By Netværket har i samarbejde med de fire sønderjyske kommuner Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune og Tønder Kommune, samt ti kommuner på Vestegnen og Sydamager udarbejdet en drejebog med illustrationer, spørgsmål og forklarende tekst, der kan bruges af alle landets kommuner, ungdomsuddannelser, grundskoler, efterskoler og andre i forhold til at styrke det tobaks – og nikotinforebyggende arbejde blandt unge. Drejebogen er også lavet i en Power Point version – lige til at bruge.

Temagruppen om Tobak har desuden lavet en Power Point til ’Undervisningsmateriale til stopforløb for unge’  – også til at bruge direkte.

Illustrationerne kan også frit bruges til PowerPoint, samtaleark, plakater, postkort og lign. og er tænkt som et supplement til andre materialer.

Alle illustrationer kan downloades fra Sund By Netværkets hjemmeside.

 

Download drejebog i pdf her:

Download drejebog i Power Point her

’Undervisningsmateriale til stopforløb for unge (tobak og nikotinprodukter) Download  her

Download illustrationer her
Hvis du ønsker illustrationerne tilsendt som jpg-filer, så skriv venligst til post@sundbynetvaerket.dk