Friluftsliv udligner social ulighed!

Vi skal blive endnu bedre til at bruge naturen som den lykkepille den er. Vi skal arbejde sammen om at gøre det, på tværs af sektorer og forvaltninger. Og så skal vi ikke undervurdere de frivilliges rolle. Det var nogle af hovedpointerne på årets norske folkehelsekonferense, der havde “det nære friluftsliv” som tema. Og som også bød på en pris til SBNs næstformand.

Konferencen, der løb af stablen i Oslo i sidste uge, er Norges pendant til Folkesundhedsdagene herhjemme. Mere end 400 deltagere var med til at vende det nære friluftslivs betydning for vores trivsel.

Fra Danmark deltog repræsentanter fra SBNs sekretariat, bestyrelse og Næstved Kommune.

Byluftsliv, relationer og frivillighed

Det nære friluftsliv betyder i en norsk kontekst ikke alene fjeldture og vandring i den allestedsværende smukke norske natur. Også byluftsliv – det at gøre natur og friluftsliv mere tilgængelig for alle – havde en markant plads på dagsordenen. Og en gennemgående pointe var, at det allervigtgste for vores sundhed og trivsel er mennesker – andre mennesker, som Norges sundhedsminister Bent Høie udtrykte det. 
Kommunerne spiller en helt central rolle i forhold til at etablere de grønne åndehuller og mødepladser, der kan samle mennesker, de fysiske steder. Men når mødepladserne skal fyldes med med mening og mennesker, er der en stor opgave at løfte, og det gør de frivillige bedst. Nedefra og båret af engagement, så bliver frivillighed nemlig til folkesundhed i praksis!

Pris til SBNs næstformand

Konferencen bød også på en levende abstraktsession, hvor på forhånd indsendte og udvalgte abstracts om relevant forskning og tiltag på folkesundhedsområdet blev præsenteret – af forfatterne selv. SBNs næstformand Ingunn S. Jacobsen deltog med en skarp beskrivelse af, hvordan Horsens Kommune arbejder med folkesundhed via
medborgerskab. Og vandt! Kæmpe tillykke til Ingunn med prisen (og gevinsten på 10.000 kr.)!

Link til alle abstracts følger, så snart det er publiceret. Læs mere om konferencen, indlæg og foredragsholdere her.

 

ingunnprisvinder


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990