Skandinavisk samarbejde om nyt undervisningsforløb

Sammen med vores søsternetværk i Norge og Sverige er Sund By Netværket i gang med at udvikle undervisningsmateriale, for kommunale medarbejdere indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Header_-_Skandinavia_1280_400_c1

Undervisningsforløbet er under udvikling i samarbejde med Sunne Kommuner i Norge og Healthy Cities Sverige, og er inspireret af et lignende kursusforløb udarbejdet af WHO’s regionale kontor i Europa.

Formålet er at træne kompetencer, som er centrale for at lykkedes som ”forandringsagent”, hvor målet er at integrere sundhed på tværs i alt hvad vi gør, samt gøre op med silo-tænkningen. Der vil sættes særligt fokus på problemstillinger med ulighed i sundhed.

Efter at Sundhedsstyrelsen og  KL havde møde med deres søsterorganisationer i Norge og Sverige, kom opgaven i udbud og her vandt projektgruppen bestående af Sund By Netværket, Sunne Kommuner Norge, Healthy Cities Sverige, professor emeritus Finn Diderichsen fra Københavns Universitet og COWI. Samarbejdet på tværs af de skandinaviske grænser skaber begejstring hos Sund By Netværkets konstitueret sekretariatschef, Ingunn S. Jacobsen:

Vi er glade for at kunne samarbejde på tværs af de nordiske WHO European National Healthy Cities Network og glæder os over, at det nordiske samarbejdet er med til at udvikle folkesundhedsarbejdet både lokalt og nationalt”, udtaler Jacobsen om projektet.

Gruppen er allerede i fuld gang med udviklingen af kursusforløbet og har sat gang i en omfattende behovsanalyse i de tre landes kommuner. Forløbet, som forventes færdiggjort inden udgangen af året, vil blive tilbudt til kommunerne i de tre lande i løbet af 2018. Man kan dog allerede få en smagsprøve i løbet af sommeren, når kurset pilottestes på Den Nordiske Folkesundhedskonference i Aalborg 22.-25. august 2017.

Vi ser frem til at kunne tilbyde dette nye undervisningsforløb til alle medarbejdere indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne.


Læs mere


kontakt