SKOD DET NU inspirationsworkshop

… eller ønsker I at få den nyeste viden på området til at styrke en allerede eksisterende indsats? Så afholder Sundhedsstyrelsen to inspirationsworkshops om unge og rygning med afsæt i erfaringer fra satspuljeprojektet SKOD DET NU. Se mere og tilmeld dig her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Workshoppen er målrettet kommunale medarbejdere. De afholdes hhv. d. 3. og 5. nov. i hhv. København og Århus. 

Sund By Netværket har været med i udviklingen af SKOD DET NU, som nu er i sin afsluttende fase. Kommuner, erhvervsskoler og efterskoler har gennem to år afprøvet en flerstrenget indsats til at forebygge, at børn og unge starter med at ryge og hjælpe unge, der er begyndt at ryge med at stoppe igen. Erfaringerne herfra deles på de to workshops.