Sommerhilsen fra formanden

Når jeg ser fremad med SBN-briller er der mange ting, der glæder mig:
– Det glæder mig, at vi snart bevæger os ind på en ny og vigtig banehalvdel, nemlig produktions- og erhvervsskolerne. Vores indsats, hvor vi fokuserer på unge menneskers trivsel, skydes i gang på den anden side af sommerferien. Glæd jer til invitationen.
– Det glæder mig, at LAKS – vores partnerskabsprojekt, der arbejder for Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud – er blevet meget positivt modtaget i de seks kommuner, der er med i projektet. Det ruller over stok og sten, og jeg er spændt på at se, hvad det fortsatte arbejde vil afdække af nye og smarte måder til at sikre alle borgeres ret til lighed i sundhed. Det lader allerede nu til, at der bliver noget at lade sig inspirere af for alle kommuner.
– Vi er også godt i gang med vores "Danmarks-turné" og ser frem til at besøge yderligere ti kommuner i efteråret – så når vi op på 20 besøg i år. Vi besøger medlemskommunerne for at sikre os, at I får det ud af medlemskabet som I forventer. Og vi får dyrebare input med tilbage til, hvordan vi i højere grad kan understøtte det arbejde der foregår i kommunerne på folkesundhedsområdet. Det har betydet idegrundlaget for nye tiltag for medlemmerne i netværket; bl.a. genoplives ledernetværket mens flere initiativer er på tegnebrættet. Desuden har vi besøgt et par ikke-medlemmer for at fortælle dem om Sund By Netværket og de muligheder de kunne tage del i som medlem. Vi tror på, at det kommer til at betyde flere nye medlemmer i løbet af 2015.
– Odder Kommune er første nye medlem af Sund By Netværket i år! Velkommen til – vi håber I får meget ud af jeres medlemsskab og vi glæder os til et godt samarbejde.

Endelig vil jeg gerne takke alle medlemmer som i løbet af året har været ambassadører for netværket – der er mange af jer! Jeg oplevede det i høj grad på folkemødet hvor mange medlemmer kom forbi og repræsenterede netværket på fornemste vis. Desuden skal der lyde en stor tak til vores temagrupper og i særdeleshed disses formandsskaber der gør et enormt arbejde for at Sund By Netværket fortsat kan kalde sig Danmarks største sundhedsstab – der leverer arbejde med høj faglighed og stort engagement.

Det er en fornøjelse at være formand for sådan et netværk – det er jeg stolt af!

Kh Otto Ohrt


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54