Sommerhilsen fra formandsskabet 2021

Kære alle sommerglade medlemmer af Sund By Netværket,

Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

Tak for mange spændende dialoger om folkesundhed i årets første seks måneder. Som nyetableret formandskab har vi mødt en enorm tillid og smittende engagement fra alle jer, vi har været i kontakt med. Det er sejt at være en del af – og tænk sig at kunne forespørge et formandskab for en temagruppe om nogle helt konkrete input, og så samme eftermiddag stå med nyeste faglige viden fra praksisfeltet i hånden. Mange tak for alle bidrag og snakke. Vi har på bedst mulig vis sat jeres input og cases i spil, når vi har været i dialog med medlemmer, interesseorganisationer, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Ministeriet har vi stadig til gode – i hvert fald ift. et 1-1 kaffemøde. Men vi arbejder på det, og ser frem til at bringe de faglige inspark fra praksisfeltet endnu tættere ind i beslutningsrummet – hvor KV21 også står for døren, og hvor vi som Sund By Netværket kommer til at bidrage med input til.

Vi er desuden stolte over, at vi i forbindelse med den virtuelle 30-års jubilæumsfejring i april – foran knap 200 deltagere – kunne præsentere Sund By Netværkets 10 årige strategiplan. I har bidraget med gode og relevante input, og kommenteret undervejs. Det betyder, at vores fire strategiske pejlemærker afspejler jeres ønsker og ideer – og vi glæder os til, på Fællesmødet den 25. november, at sætte ”strøm” til de flotte ord, og se hvordan fællesskabet, netværkskulturen, Verdensmålene og praksis-forskningen udfolder sig.

Vores kalender (se www.sund-by-net.dk/kalender) bugner af spændende aktiviteter, og det er en fornøjelse på hvert SiToM-møde at blive præsenteret for smagsprøver på den kommende måneds aktiviteter. Det er enormt hvad I hver især bidrager med – og hvordan I har lyst til at dele ud af viden fra jeres praksisfelt. Det er med til at vi hele tiden kvalificerer praksisfeltet, lærer og kopierer af hinanden, og gang på gang er forskningens og vidensinstitutionernes ”go-to” når det gælder bedste viden om praksis. Det er en stærk vare at have ”på hylderne”, og også her glæder vi os til de lidt flere fysiske møder i efteråret.

For selvom vi har lært meget under coronaen, og selvom vores aktiviteter er blevet mere tilgængelige for flere, så er der også noget de virtuelle møder har vist sig at være mindre gode til, nemlig at inkludere, at udvikle nye samarbejder og at ”sætte ind på relationskontoen”. Når det er sagt, så holder vi fast i alt det gode den virtuelle vidensdeling kan, men supplerer allerede fra efteråret med enkelte fysiske temagruppemøder. Samtidig er corona-læringen noget vi nu har med os i vores arbejde på folkesundhedsområdet. Dels på www.sundeborgere.dk/corona, i vores temagruppe ”Folkesundheden i og efter en coronatid” og senest, da vi var inviteret ind til Danske Regioners ekspertpanel, for at give et kommunalt perspektiv på konsekvenserne af corona for sundhed og trivsel. Ekspertpanelet har samlet inspiration fra dagen, og den er værd at dykke ned i (find slides og ekspertgruppens anbefalinger til handling her).

Endelig har vi som formandskab, gennem vores aktive deltagelse på Folkemødet (se eller gense vores debatter her), lært hinanden og sekretariatet bedre at kende. 48 timer på Bornholm bragte os bl.a. omkring indsigt i kommende projekt Kulturens Rige (invitation sendes til alle medlemmer efter sommerferien), indspil til Sund By Netværkets kommende KV21 politiker-materiale (som ligger klar ved årsskiftet), forståelse af og øget kendskab til vores mange samarbejdspartnere – og naturligvis et endnu bedre kendskab til hinandens kompetencer og historier.

Med disse ord vil vi ønske jer en solrig og varm sommer.

Vi ses,

Gode netværkshilsner fra Steen Rank Petersen og Lene Bruun

Næstformand og Formand for Sund By Netværkets bestyrelse

Sekretariatet holder ferielukket i uge 28+29.  


kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503