Sommerhilsen fra Sund By Netværket

Sommerhilsen fra formandskabet
”Vi skal gribe det momentum, der er lige nu for sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet, og vende det til kommunernes, og folkesundhedsarbejdets fordel” Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse.

Et anderledes forår for Danmark
Den 10. marts (dagen før Danmark lukkede ned) var det helt utænkeligt at tage et møde med en borger over Teams. Den 10. april – én måned senere – havde stort set alle kommuner en eller anden form for digital/virtuel løsning for kontakten med deres borgere. Den 10. juni – tre måneder senere – er der ikke én kommune, der ikke kender til Teams, Zoom eller andre tekniske løsninger til at hjælpe borgerne med rygestop, træning eller almindelig undervisning i forløbsprogrammer.
Udviklingen er gået rigtig stærkt ude i vores medlemskommuner – det er godt gået! Og udviklingen er også gået stærkt i Sund By Netværket, som organisation, og har givet grobund for læring og nye måder at løse folkesundhedsopgaven på. Når udviklingen går stærkt, kan der være en tendens til at drøne derudad, og glemme at stoppe op og dvæle ved de vigtige læringer og den nye viden, som er bygget op. Det ville være synd. Derfor vil vi i Sund By Netværket bidrage til en egentlig vidensopsamling.

Vidensopsamling og -deling
”Med knap 700 deltagere på Sund By Netværkets aktiviteter i dette første halvår, har vi fået masser af gode input til løsninger, der er værd at bevare, forstørre og forstærke – men også gode input til aktiviteter hvor nærvær, fysiske relationer og kontakt er essentielle for at lykkes med folkesundheden” siger næstformand Uffe Nymark Breum.
I bedste Sund By Netværksstil vil vi kigge på de folkesundhedsfremmende læringer for at sikre, at god læring ikke går i glemmebogen – og også huske at stille skarpt på de læringer, der får betydning for, hvordan vi ikke bør gribe opgaven an fremadrettet.

Disse mange input samler og deler vi efter sommerferien, men de vigtigste områder er:

  1. Virtuelle løsninger som relations-opbyggende eller -begrænsende
  2.  Meningsfulde fællesskaber vigtigere end nogensinde før
  3. Ulighed i sundhed og nye borgergrupper i kommunens tilbud – at tilpasse de digitale løsninger til målgrupper og indsatser
  4. Styrket samarbejde på tværs
  5. Work-life balance
  6. Nye fokusområder (bl.a. hygiejne-temagruppe og en tværgående temagruppe mellem regioner og kommuner og snitflader i samarbejdet).

 

Nye tiltag i Sund By Netværket
Som det ses, har vi altså lagt i støbeskeen til at lancere to nye temagrupper i efteråret. For det første er hygiejneområdet på alles læber ”og hænder”, og har en kolossal betydning for forebyggelsesarbejdet. Det kan og må vi understøtte. For det andet, vil vi fortsætte i Corona-sporet af det hurtige og velvillige samarbejde mellem fx region, kommune, almen praksis og civilsamfundet. Samarbejder, som under normale omstændigheder er år om at blive etableret, er i årets første halvår lykkes! Både på tværs af forvaltninger internt i kommunen og – i særdeleshed – på tværs mellem kommune, region, praktiserende læger, forskning og civilsamfundet.
”Vi ved det godt, men det er blevet så tydeligt, at sundhedsfremme og forebyggelse kræver tværfaglig indsats… og her under Corona har vi set, at tværfagligt samarbejde og hurtig omstilling, kan lade sig gøre!”
siger Merethe Jelsbak Raundahl, Viborg Kommune og medlem af bestyrelsen.
Desuden vil vi i Sund By Netværket fortsat have fokus på meningsfulde fællesskaber, hvor vi igen er blevet bekræftet i, at forebyggelses af ensomhed og et overskud på den mentale sundhedskonto er essentielt for god trivsel.
Formanden takker af
”På vegne af den samlede bestyrelse, glæder vi os til at se jer til repræsentantskabsmødet 2020 den 14. september på LYNFabrikken i Aarhus, hvor der både er valg til formandsposten og til tre faste medlemsposter i bestyrelsen” siger Otto Ohrt og fortsætter: ”Det er både dejligt, men også lidt svært, at forlade et netværk i topform!”
Alle kan stille op, men det kræver opbakning fra egen organisation samt en skriftlig motivation indsendt til sekretariatet senest 31. august kl. 12.00 (post@sundbynetvaerket.dk).
Vi glæder os til at vende tilbage efter sommerferien, og fortsætte alt det gode samarbejde på tværs af landet! Også med vores nyeste medlem: Velkommen til Kalundborg Kommune, som er netværkets 51. kommunale medlem.

På vegne af formandskabet
Otto og Uffe

Og god sommer fra hele sekretariatet
Charlotte, Louise, Jan og Alberte