Sund By Netværket på besøg hos det franske nationale netværk

Det franske netværk under WHO’s Healthy Cities Network havde inviteret Sund By Netværkets sekretariatschef Christina Krog, som national koordinator og formand for WHOs rådgivende udvalg for nationale netværk, til at holde et oplæg for det franske netværk om WHO’s fælles europæiske rammeplan Health2020. Formålet var bl.a. at inspirere med den danske/skandinaviske tilgang.

Det franske netværk består af 83 byer alle med både en politiker og en topembedsmand som koordinatorer. De mødes to til tre gange årligt omkring et fælles tema, der præsenteres og drøftes, – denne gang var det fx WHO’s Health2020-plan. Derudover er netværket opdelt i fem regioner, som mødes to til fire gange årligt igen om et fælles tema. Regionale møder kan være mere arbejdstunge. Fx kan en region beslutte sig for sammen at skrive en publikation om et tema, der er aktuelt og vedkommende for dem.

Réseau fraincais des Villes-Santes – som det franske netværk hedder – mener selv de er præget af en medicinsk tilgang til folkesundhed, samt at de beskæftiger sig med konkrete udfordringer jf. publikationer med kort teori og derefter flere sidestillede konkrete eksempler, afprøvet i praksis. Konkret skal disse  forstås i sammenhæng med Sund By Netværkets “gode kommunale modeller”, hvor best practise er skrevet sammen til anbefalinger om én metodisk tilgang. Det franske netværk forsøger dog ikke at samle viden og erfaring, men begrunder kort hvorfor temaet er taget op, hvad der står på spil og lader så de enkelte konkrete eksempler tale for sig selv. Sund By Netværkets nyeste element på hjemmesiden “Opslagstavlen”( https://sund-by-net.dk/opslagstavle) kan måske opfattes som et svar på dette: Opslagstavlen er stedet, hvor medlemmerne kan dele bl.a. eksempler fra egen hverdag uden yderligere diskussion eller kompromis. Blot til inspiration for interesserede.

Oplægget for Réseau fraincais des Villes-Santes tog afsæt i handlinger, planer og de muligheder, som vi indtil videre ser i det danske Sund By Netværk som relevante og mulige ift. Health2020. Vi argumenterer med, at af de fire indsatsområder:

  1. Investering i sundhed gennem en livsforløbsanskuelse og bemyndigelse af den enkelte;
  2. Håndtering af Regionens største sundhedsudfordringer: smitsomme som ikke-smitsomme sygdomme;
  3. Styrkelse af personfokuserede sundhedsvæsener, folkesundhedskapacitet samt nødberedskab, monitorering og respons; og
  4. Skabelse af bæredygtige samfund og understøttende miljøer.

er nr. 1 og 4 dem vi tager afsæt i, og vores fokus er ’lighed i sundhed’, ’sundhed på tværs’ og ’governance for health’. Ikke alle, men udvalgte projekter og planer samt endnu ikke udfoldede ideer blev præsenteret, og drøftet med franskmændene.

Det franske netværk fnes lidt af, at 4,2 millioner danskere bor i en Sund By, indtil de forstod, at vi alene er 5,5 million danskere! Og tilkendegav i øvrigt, at det også i Frankrig stort set alene er netværket, der indtil nu agere ift. konkret handling vedrørende implementering og handlinger ift. WHO’s Health2020-plan. Dette på trods af 52 europæiske nationers underskrivelse af planen.

Læs mere om Health2020: https://sund-by-net.dk/nyhed/health-2020-paa-dansk

Tjek det franskenetværks hjemmeside (på fransk!): http://www.villes-sante.com/