Sund By Netværket på Folkesundhedsdage

Netværk for fællesskabsagenter, LAKS og Sundhed i alle politikker set fra et nordisk kommunalt perspektiv – SBN var godt repræsenteret.

På dette års Folkesundhedsdage i Nyborg var Sund By Netværket repræsenteret ved flere workshops. Netværk for fællesskabsagenter og LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud) var repræsenteret
på workshoppen om social ulighed i sundhed. Og sammen med Sunne Kommuner fra Norge afviklede Sund By Netværket workshoppen om Sundhed i alle politikker, set fra et nordisk kommunalt perspektiv.

Sundhed: en politisk vindersag!

Det danske Sund By Netværk og det norske netværk Sunne Kommuner debatterede muligheder og udfordringer for, hvordan kommunerne får ”sundhed ind i alle politikker” (HiAP). WHO’s Healthy Cities Networks er forpligtet til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling indenfor rammerne af HiAP. Og ud fra tre kommunale eksempler, belyste Otto Ohrt, Sund By Netværket, Sturla Ditlefsen, Sunne Kommuner, Anna Bendtsen, Frederiksberg Kommune og Anette Krogh og Maria Theodorsen, Sønderborg Kommune, forskellige måder til HiAP med 
særligt fokus på, hvordan sundhed bliver gjort til en politisk vindersag i kommunen.

Sammen med de omkring firs deltagere i workshoppen stillede debattanterne skarpt på sundhedspolitik, nye opmærksomhedspunkter og new welfares balanceren af medborgerskab og faglighed. Det blev vendt mange skarpe bud på, hvordan vi får kommunes politikkere til at tage ansvar for sundhed og forebyggelse.


Hands on social ulighed i sundhed

Talrige studier dokumenterer sociale forskelle i, hvor længe vi lever, hvor syge vi bliver, og hvordan vi håndterer sygdom og sundhed. Lighed i sundhed er en bred politisk dagsorden, og mange kommunale sundhedspolitikker har som mål at reducere social ulighed i sundhed. Men det er mere sparsomt, hvad der findes af oversigter over metoder og anbefalinger til, hvordan man konkret kan arbejde med social ulighed i sundhed. Det forsøgte Anna Paldam Folker, COWI, i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværket, at give konkrete bud på.

Workshoppen bød på ”smagsprøver” på en række nye metoder og igangværende projekter om social ulighed i sundhed i kommunen. Det

drejede sig om samskabelse i udsatte boligområder (Sund By Netværkets fællesskabsagenter), om proaktiv rekruttering, om screening for alkoholmisbrug og mistrivsel i jobcentre, om aktionslæring og metodeudvikling for at sikre lige adgang til kommunale sundhedstilbud (LAKS), og om organisatoriske barrierer for at arbejde på tværs af social- og sundhedsområdet.

Workshoppen gav de næsten hundrede engagerede deltagere en oversigt over udviklingsfeltet og mulighed for at gå i dybden med op til to metoder eller projekter efter eget valg. Her nedenfor lytter tilhørerne til medarbejdere fra multiaktivitetscentret Globus1 i Gjellerup, der fortæller om deres arbejde i projekt LAKS.

 

folkesundhedsdage15_laks   Folkesundshedsdage15_1