Sund By Netværksdage 2013

Men der er også 18 stande, oplæg fra de nordiske nationale Healthy Cities netværk og meget mere.  Titlen er i år: ”Time out” og signalerer, at Sund By Netværket samles om den nye strategi, at søge inspiration og give input til, hvordan vi sammen får den til at leve. Og ”Time out” referer også til den form netværksdagene har i år, hvor vi afprøver en ny måde at mødes på.
Arrangementet er også for ikke-medlemmer, tjek programmet, tilmeld dig og planlæg din rute.