Sund Mand

Sund Mand har kortlagt kommunernes indsats for mænds sundhed – Der er plads til forbedringer.

D. 19. September offentliggjorde Forum for Mænds Sundhed resultaterne af en kortlægning af indsatser for mænds sundhed i det danske kommunelandskab. Kortlægningen, der bygger på svar fra 86 af landets 98 kommuner, viser, at:

Ifølge Forum for Mænds Sundhed har ingen kommuner har i opgørelsen opnået karakteren en “MandeCertificeret Kommune”, som kræver både permanente tiltag, oplysning, events mv. Men Ålborg og Silkeborg kommune er meget tæt på – og bliver sandsynligvis certificerede i næste opgørelsen om et år.

Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed udtaler: “Mænd udgør halvdelen af befolkningen og har særlige sundhedsproblemer – lav levetid og dårligt helbred. Derfor håber vi at denne opgørelse og landkortet kan medvirke til, at de kommuner, der halter bagefter, lader sig inspirere af dem, der gør det godt og som har permanente sundhedstilbud målrettet til mænd. Vi håber også, at kortlægningen vil blive et redskab i næste års kommunevalg. Alle kommuner kan nå bedre placeringer inden politikerne skal møde vælgerne“.

Formålet med kortlægningen er, at kommuner landet over vil lade sig inspirere af hinanden og forbedre disse tal.


Læs mere


kontakt