Sund på dit sprog

Projektet ”Sund på dit sprog” er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, der modtager støtte fra Landsbyggefonden. Formålet med projektet har været at udbrede viden om sundhed til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formidlingen er foregået ved hjælp af sundhedsformidlere med samme etniske og kulturelle baggrund som målgruppen. Sundhedsformidlerne har gennemgået et uddannelsesforløb om sundhed, borgerrettet forebyggelse og sundhedspædagogik. ”Peer education”, som denne tilgang hedder, har på denne måde til formål at skabe bedre muligheder for at nå ind til målgrupper, som kan være vanskelige at nå via kommunens øvrige sundhedsfremmende instanser.

Evalueringsrapporten tyder på, at sundhedsformidlernes kulturelle forståelse og den respekt, de nyder i lokalområdet, har været med til at skabe adgang til målgruppen. Rapporten tyder ydermere på, at projektet ”Sund på dit sprog” har haft en positiv indvirkning for udbredelsen af viden om sundhed i Greve Kommune.

Læs: Evaluering af "Sund på dit sprog" i Greve Kommune. Udarbejdet af Oxford Research A/S

Vil du vide mere? Kontakt Kira Gilling Hansen på kgh@greve.dk