Sunde arbejdspladser?

 

Programmet for næste møde i Temagruppen for Sunde Arbejdspladser byder bl.a. på et oplæg fra Sundhedsstyrelsen om deres samarbejde og kampagneaktiviteter med arbejdsmarkedets parter om sundhed for kortuddannede, og et inspirationsoplæg fra Gitte Grønnemose Butler om, hvordan vi når bredere ud med temagruppens mange materialer. Vi skal også høre, hvordan det går i de tre arbejdsgrupper:

  • Muskelskeletoverbelastninger/ulykker – forebyggelse via fysisk efteruddannelse
  • Fremme af mental sundhed på arbejdspladsen og Det psykiske arbejdsmiljøs betydning  for sundhed og trivsel
  • Strategisk sundhedsledelse

 


kontakt

Tine Thorsboe

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 5588 1453

Louise Dal

Seniorprojektleder i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990