Sundhed og livskvalitet i naturen

Sundhedsnetværket står bag idékataloget som giver viden om naturens betydning for sundhed og livskvalitet, samt inspiration og ideer til hvordan naturen kan bruges til bedre sundhed og trivsel for mange forskellige borgergrupper.

Kataloget henvender sig primært til landets kommuner på tværs af forvaltninger heriblandt ledere, politikere, medarbejdere og planlæggere der arbejder med sundhed og trivsel for borgerne.

Du kan hente kataloget som bladre pdf, udskrive det som pdf fil