Sundhedsfremme på ungdomsuddannelser

Bevillingen blev endelig godkendt i juni 2015 – invitationen til deltagelse udsendes ultimo august 2015.

I folkeskolen er børn og unge i kontakt med en sundhedsplejerske, som har fokus på sundhed og trivsel. Når de unge forlader folkeskolen, er der ikke længere en systematisk personlig opfølgning på de unges sundhedstilstand. Samtidig med ungdomsuddannelsens indtræden, er der risiko for en stigning i de unges alkoholforbrug, at de eksperimenterer med rusmidler, får erfaringer med tobak og måske får mindre tid og lyst til fysisk aktivitet.

Det er i børne- og ungdomsårene ”kimen” til voksnes sundhed og livsstil bliver lagt. Det er derfor vigtigt, at der også i ungdomsårene, hvor forældrenes og skolens rolle fylder mindre, er fokus på sundhed, tilbud og rammer til de unge. Dette er baggrunden for Sund By Netværkets ansøgning til Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmepulje, som netop er blevet godkendt.

Projektet er tre-årigt og vil involveremindst otte skoler fra fire medlemskommuner. Invitationsmateriale sendes til Sund By koordinatoren fra alle medlemskommuner i slutningen af maj, og herefter udvælges fire kommuner på baggrund af en motiveret ansøgning. Der er tale om afprøvning af kommunikationsformer som de traditionelle 1-1 samtaler, ”events” og kommunikation på digitale sociale medier, for at teste hvilke dialogformer, der appellerer bedst til målgruppen.

Erfaringer fra Norge og fra Aalborg Kommune har ledt Sund By Netværkets opmærksomhed på problemstillingen på ungdomsuddannelserne, og medarbejdere herfra vil blive inddraget som rådgivere i starten af projektet.

Erfaringer fra projektet vil desuden blive delt med alle andre kommuner løbende i projektperioden.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503