Sundhedsprofilen 2018 understreger behovet for forebyggelse

 

Danskernes sundhedsprofil


Helt nye tal fra Sundhedsprofilen viser, at det generelt står skidt til med danskernes sundhed og trivsel. Over halvdelen af danskerne er i dag overvægtige, andelen af rygere under 45 år er stigende og hver 8 dansker har ‘ondt i livet’. Tallene viser samtidig, at sundhedsudfordringerne rammer socialt skævt. Danskere med lavere uddannelsesniveau, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet, er generelt hårdere ramt på både den mentale og den fysiske sundhed. Derfor skal vi have fokus på tidlig forebyggelse og sundhedsfremme, så vi sikrer, at alle danskerne får en uddannelse og er aktive på arbejdsmarkedet. “Vi skal sætte ind i folkeskolen, men lige så vigtigt er det, at understøtte eleverne i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. At eleverne trives og generelt er sunde, er afgørende for, at de gennemfører deres uddannelse, og at vi dermed knækker uligheden i sundhedsproblematikken. Og her får vi brug for uddannelsesinstitutionerne” siger formand for Sund By Netværket, Otto Ohrt.

På Sund By Netværkets afsluttende konference i forbindelse med projekt Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler, sagde en deltagende erhvervsskoleelev bl.a., “det er en udfordring, at jeg kan gå ned i kantinen og købe en pakke smøger – og stå udenfor skolen og ryge i pauserne. Hvad skal jeg ellers bruge mine pauser på?”

Igennem to år har fire af Sund By Netværkets medlemskommuner, hhv. Aarhus, Sønderborg, Silkeborg og Holstebro samarbejdet med erhvervs- og produktionsskoler om at afholde sundhedssamtaler på uddannelsesinstitutionerne. I alt er det blevet til 897 samtaler med en elevgruppe, der er særlig udfordret på deres sundhed og trivsel – samtalerne er blevet afviklet med det formål, at fastholde eleverne i skolen og fremme elevernes trivsel.

Igennem vores projekt på erhvervs- og produktionsskoler har det stået klart, at de unge generelt har et stort ønske om at ændre deres livsstil i en sundere retning, og også ønsker at tage imod hjælp til det“, udtaler Otto Ohrt. Projektet viser, at eleverne er særligt udfordrede på deres mentale sundhed, men også på andre livsstilsområder som kost og fysisk aktivitet. Og i lighed med andre undersøgelser, viser projektet også, at rygning i høj grad er et socialt ritual. Generelt udtrykker eleverne, at de ryger mere i skoletiden, og at det er svært at stoppe pga. det sociale fællesskab omkring rygning. Projektet har således bidraget med vigtig viden om målgruppen. Formanden for Sund By Netværkets bestyrelse uddyber, “de fortællinger og oplevelser de unge har delt, giver viden om, hvilken baggrund de har, og hvilke indsatser der med fordel kan iværksættes for at øge de unges trivsel og sundhed“.

Resultaterne af den nye Sundhedsprofil understreger vigtigheden af tidlig forebyggelse. “Med resultaterne fra Sundhedsprofilen 2018 må vi desværre erkende, at vi langt fra er i mål. Der er behov for, at alle parter tænker i nye løsninger, og at vi bevæger os væk fra et systemperspektiv til i stedet at arbejde ud fra et borgerperspektiv. Vi skal i højere grad invitere borgerne med ind i løsningen, så vi tager udgangspunkt i deres ønsker og behov”, understreger Otto Ohrt..

Sund By Netværket har allerede eksperimenteret med et borgerrettet perspektiv i projekterne Lige Adgang i Kommunale Sundhedsydelser (LAKS), Netværk for Fællesskabsagenter og Naturens Rige. De mange gode erfaringer og viden fra projekterne, vil netværket arbejde videre med: “Men vi kan ikke vende udviklingen alene” siger Otto Ohrt. Derfor tager Sund By Netværket nu initiativ til at skabe Danmarks stærkeste alliance for Lighed i sundhed.

Sundhed og lighed i sundhed starter mange andre steder end i sundhedssektoren, og derfor er det ikke alene sundhedsvæsnets opgave, at sikre sunde og raske borgere. Vi har brug for et bredt og tværfagligt alliancesamarbejde, hvor vi ryster posen og i fællesskab skaber innovative, utraditionelle og ‘skæve’ løsninger i kampen mod ulighed i sundhed”, siger Otto Ohrt.

 

Sund By Netværket holder den 20. september 2018 et kick off arrangement, der inviterer bredt ud til civilsamfundet, netværkets samarbejdspartnere, medlemmer, politikere, erhvervslivet og organisationer og danner Danmarks stærkeste alliance for Lighed i sundhed. “Med den, håber vi at kunne være med til at knække kurven, og ændre på udviklingen af danskernes sundhed – så flere kan få et længere liv med høj livskvalitet og flere raske leveår”, afslutter Otto Ohrt.


Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54