Tak for gode netværksdage!

Men kan man ovehovedet have en kommune, der yder frihed og lighed? Kan en Kommune overhovedet være kærlig? Kan det overhovedet betale sig at lave sundhedsfremmende indsatser?

Det var spørgsmål af denne type, der blev sat på dagsordenen for årets netværksdage. Det var både provokerende og inspirerende på samme tid, hvilket flere af deltagerne oplevede som et frisk pust. I de to dage konferencen varede, var der lagt op til diskussion og idéudveksling under overskriften medborgerskab og folkesundhed. Gennem oplæg og præsentationer af konkrete cases blev der sat fokus på, hvordan man i fremtiden skal forsøge at hæve folkesundheden i Danmarks kommuner. Som en lille godbid til deltagerne var der lagt op til stor debat, da direktøren for sundhed og omsorg i Århus kommune, Hosea Dutschke, blev stærkt udfordret af professor i Nationaløkonomi, Christian Bjørnskov, og professor ved DPU Lars-Henrik Schmidt. Århus kommunes tilgang til sundhed ud fra ideen om en ”kærlig kommune”, blev kritiseret af begge professorer, da der blev sat spørgsmålstegn ved, om man som kommunal institution overhovedet kan facilitetere frihed, lighed og kærlighed på samme tid. Denne kritik blev mødt med flere kommentarer fra salen, som levede sig ind i diskussionen, og tydeligvis fik flere nye tanker med sig hjem fra netværksdagene. Samtidigt bød projektlederen i KORA, Jakob Kjellberg, sig til med kritisk blik på de besparelser, der forhindrer vilkårene for at skabe bedre liv.

Alt i alt kan man konkludere, at det var en vellykket konference, og at vi glæder os til næste år!

 

Du kan finde præsentationerne fra netværksdagene her.