Temagruppe: Natur og Udeliv

Sund By Netværket lancerer nu en ny temagruppe om udeliv og brug af naturen i det sundhedsfremmende arbejde. På baggrund af et indledende møde er der nedsat en tovholdergruppe og formuleret et foreløbigt formål for temagruppen. Det forløbige formål for temagruppen er:

– at inspirere hinanden til hvordan naturen kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde og udbrede kendskabet til naturens muligheder og ressourcer til relevante forvaltningsområder

Der er møde i tovholdergruppen i Vejle den 8. april klokken 13.30 – 15.30.

Det første møde i temagruppen finder sted den 28. maj klokken 10-15 (sted oplyses senere). Dagsorden for mødet bliver lagt i kalenderen under mødeindkaldelsen primo maj her på hjemmesiden. Du kan allerede nu tilmelde dig mødet.

For yderligere information, eller hvis du er interesseret i at være en del af tovholdergruppen, så kontakt Merethe Jelsbak Raundahl på telefon 25619140 eller mail mjr@viborg.dk.


 

 


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990