Temagrupper i Norge

Sunne Kommuner, som vores norske pendant til Sund By Netværket i Norge hedder, afholdte i sidste uge deres årlige netværkssamling. Charlotte fra sekretariatet deltog med det formål at styre nordmændene igennem processen med formel opstart af deres fem temagrupper. Gruppernes temaer var valgt på forhånd gennem en demokratisk afstemning blandt Sunne Kommuners medlemmer. De fem temagrupper er "Helsefremmende oppvekst”, ”Helsevenlig stedsutvikling”, ”Utjevning av sociale helseforskjeller”, ”Kunnskapsgrunnlaget – Fra overskrift til handling” og ”Levevaner, friskliv og mestring" .

Charlotte fortalte først om de danske erfaringer med at drive temagrupper; de forskellige organiseringer af temagrupper og om netværkets krav og udbytte af temagrupperne. Charlotte havde medbragt et bredt udvalg af materialer produceret af temagrupperne, og deltagerne i Norge var imponeret over kvalitet, udformning og forskellighed af materialer. Dernæst, inspireret af Sund By Netværksdagene i Horsens i år, blev de 50 norske deltagere varmet op med 3D øvelserne "Yes, vi har lavet en fejl" og "Planlæg en ferie sammen". Det fik alle engageret og på gulvet, og fik deltagerne til at tænke i kreative og skæve baner. Så kunne arbejdet begynde – og deltagerne fik til opgave, at komme med ideer til temagruppernes idegrundlag, vælge én ud og argumentere overfor hinanden hvorfor ideen var god! Resultatet blev mere end 200 forslag til emner, samarbejdspartnere, projekter og ideer til temagruppernes idegrundlag. Inspireret af de danske temagrupper blev der for hver temagruppe nedsat et styre der kommer til at fungere som kontaktled til Ingrid og Årstein i sekretariatet. Desuden var første opgave for temagrupperne at udarbejde en årsplan for gruppens kommende arbejde.

Sunne Kommuners hjemmeside kan du læse mere om indholdet for de fem temagrupper i Norge.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503