Ledernetværk

Et forløb for ledere, der ønsker sparring og professionel udvikling i arbejdet med især sundhedsfremme og forebyggelse.

Ledernetværk.jpg2


Baggrund

Sund By Netværkets ledernetværk bygger på værdier som generøsitet og vidensdeling. Omdrejningspunktet er deling af ideer og erfaring i et forum, som kan give et nyt syn på løsninger på hverdagens ledelsesudfordringer. Her er samlet stærke kompetencer fra hele landet, som både beriger og beriges, samt medvirker til udvikling for alle deltagere.

Netværket henvender sig til de ledere, der sidder med den strategiske koordinering af den forbyggende sundhedsindsats.

Som leder indbefatter dine opgaver:


Formål


Plan

I 2018 havde Ledernetværket særlig fokus på det handlingsrum, der opstod (eller er på vej til at opstå?) med KL’s forebyggelsesudspil, Danske Regioners forebyggelsesudspil, De nationale sundhedsmål,
opdateringen af forebyggelsespakkerne og endelig Sundhedsprofil-resultaterne.
Møderne har foregået i en vekselvirkning mellem oplæg, cases og gennem refleksion over en ny samtalepartners fortælling fra gang til gang. For interesse for hvad møderne i 2019 vil indebære henvises der til Årsplan 2019.

Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Lene Bruun

Bestyrelsesformand i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350