Ledernetværket

Et netværk for ledere, der ønsker sparring og professionel udvikling i arbejdet med især sundhedsfremme og forebyggelse.

Ledernetværk.jpg2


Baggrund

Sund By Netværkets ledernetværk bygger på værdier som generøsitet og vidensdeling. Omdrejningspunktet er deling af ideer og erfaring i et forum, som kan give et nyt syn på løsninger på hverdagens ledelsesudfordringer. Her er samlet stærke kompetencer fra hele landet, som både beriger og beriges, samt medvirker til udvikling for alle deltagere.

Netværket henvender sig til de ledere, der sidder med den strategiske koordinering af den forbyggende sundhedsindsats. Men også ledere med andre arbejdsområder har glæde af deltagelse – og er velkommen.

Som leder indbefatter dine opgaver:


Formål og udbytte


Plan

Ledernetværket mødes fire gange årligt. Tre korte virtuelle møder (ca. to timers varighed) samt et årligt 12-12 seminar. Igennem tiden har ledernetværket bl.a. haft fokus på det handlingsrum, der opstod med KL’s forebyggelsesudspil, Danske Regioners forebyggelsesudspil, De nationale sundhedsmål, opdateringen af forebyggelsespakkerne og endelig Sundhedsprofil-resultaterne – dette er et tilbagevendende fokus. I 2021 havde ledernetværket fokus på lederens arbejdsmiljø ovenpå et hektisk – ‘midt i orkanens øje’ – år. Hvem passer på lederen i sådanne situationer?
I 2022 kommer der fokus på det ledelsesrum der igen er opstået post-corona, hvor folkesundhed er kommet på alles læber. Hvordan udnyttes dette samtidig med nye politikere kommer til? Møderne foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, cases og gennem refleksion over en ny samtalepartners fortælling fra gang til gang. Udgifter til ledernetværket dækkes af deltagerne – kontakt Charlotte i sekretariatet hvis du vil vide mere.

Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350