Ledernetværk

Et forløb for ledere, der ønsker sparring og professionel udvikling i arbejdet med især sundhedsfremme og forebyggelse.

Ledernetværk.jpg2


Baggrund

Sund By Netværkets ledernetværk bygger på værdier som generøsitet og vidensdeling. Omdrejningspunktet er deling af ideer og erfaring i et forum, som kan give et nyt syn på løsninger på hverdagens ledelsesudfordringer. Her er samlet stærke kompetencer fra hele landet, som både beriger og beriges, samt medvirker til udvikling for alle deltagere.

Netværket henvender sig til de ledere, der sidder med den strategiske koordinering af den forbyggende sundhedsindsats.

Som leder indbefatter dine opgaver:


Formål


Plan

I 2016 – 2017 mødtes netværket tre gange. Møderne blev professionelt faciliteret og dagsorden udviklet i et samspil mellem facilitator og deltagerne.

På alle møder blev der taget udgangspunkt i, at den største værdiskabelse sker, når deltagerne drøfter og undersøger temaer og emner i fællesskab. Udgangspunktet for disse samtaler skete således på baggrund af kvalificerede oplæg og veltilrettelagte processer.

Følgende oplæg blev således præsenteret dette netværk:


Møderække

.

kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 3370 3335/2480 4503

Otto Ohrt

Bestyrelsesformand i Sund By Netværket

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 60 20 65 54