Mænds sundhed

Uligheden i sundhed  er enorm, når økonomi, uddannelse, geografi og samliv krydses med køn.


Baggrund

 Mænd i Danmark lever 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed og rammes af flest sygdomme.

De 25% dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 25% bedst stillede mænd – og forskellen er stigende. Omkring 6.000 mænd i Danmark dør årligt før de fylder 65 år. Disse mænd mangler også på arbejdsmarkedet.

Mange ufaglærte og enlige mænd bor i landdistrikterne, hvor der er kommuner med over 20% flere mænd end kvinder. Mænds psykiske lidelser er underdiagnosticerede og underbehandlede. Alle disse forhold gør, at der både for den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser ligger stor værdi i at deltage i og bruge et handlekraftigt netværk, der gør en forskel for mænds sundhed både i et samfundsøkonomisk og i et menneskeligt perspektiv.


Formål

Temagruppen vil arbejde for at lave relevante arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige emner med det samme fortegn – mænd

 

I temagruppen vil vi arbejde sammen om at rette op på ulighed i sundhed med hensyn til mænd:

I temagruppen vil vi blandt andet udbrede sundhedsfremmende praksisser og viden i forhold til at skabe sundhedstilbud, der passer bedre til mænd og skaber længere og bedre liv for mænd. Derudover vil vi skabe stærkere kompetencer i det kommunale sundhedspersonale i forhold til mænds sundhed på tværs af kommunegrænser.


Medlemmer

Ved inddragelse af både kommunale, regionale, statslige og private aktører er det muligt at styrke arbejdet med at lave målrettede aktiviteter og indsatser for at mindske uligheden i sundhed blandt kønnene.


Læs mere


kontakt

Katrine Blom                            

Organisation
Forum for Mænds Sundhed

Telefon:

Thomas Unterschlag

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon:

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Lars Ulrik

Organisation
Vejle Kommune

Telefon:

Pernille Folkmann Hansen

Organisation
Forum for Mænds Sundhed

Telefon: