OVERVÆGT Børn, unge og voksne

Andelen af normalvægtige blandt voksne er nu mindre end andelen af overvægtige. Hvordan kan vi bedst forebygge overvægt samt motivere og rådgive både familier, børn, unge og voksne med overvægt?  I temagruppen vil vi udveksle erfaringer og styrke fagligheden i forbindelse med de kommunale indsatser målrettet overvægt.

 

Baggrund

Der er en tydelig sammenhæng mellem børns vægtstatus og vækstmønster i barndommen til senere i voksenalderen.  Data fra Sundhedsprofilen for børn i Region Hovedstaden viser blandt andet, at 13% af indskolingsundersøgte børn og 17% af de udskolingsundersøgte unge er overvægtige eller svært overvægtige. Samtidig viser den nationale sundhedsprofil fra 2017 at andelen af overvægtige voksne > 16 år er oppe på 51 % og fortsat stigende.

Der ses en stor spredning i andelen af overvægt i de forskellige kommuner og en social ulighed i forhold til overvægt både i barndommen og i voksenalderen.  Dette viser sig ved, at der er en langt større andel af børn og unge med overvægt i familier, hvor forældrenes uddannelsesniveau er grundskolen eller erhvervsfaglig sammenlignet med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.  Data viser også at der er dobbelt så stor andel af børn og unge, som er overvægtige hvis begge forældre er uden erhvervstilknytning sammenlignet med at begge forældre er i erhverv eller under uddannelse.

Med afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke, Overvægt, er der derfor brug for at dele erfaringer, gode eksempler og viden vedr. implementering af anbefalingerne som for eksempel tilbud til førskolebørn, skolebørn, unge mellem 16-18 år og voksne med moderat overvægt.

Kommunerne ønsker at implementere anbefalingerne ved at benytte veldokumenterede metoder i deres tilbud til børn, unge og voksne med moderat overvægt.  I udviklingen af tilbud benytter mange kommuner, forskellige modeller for børn og unge samt for voksne.

Vi ser særligt. et behov for et netværk blandt de kommuner, som benytter ”Holbækmodellen”, som kan bruges til erfaringsudveksling og videreudvikling. Desuden vil vi gerne invitere de andre kommuner ind, som har erfaringer med andre modeller og som også har brug for sparring og videreudvikling.


Formål

 


Medlemmer og temagruppens organisering

Medlemmer af temagruppen er de kommuner, som arbejder med overvægtsindsatser målrettet mod børn, unge og voksne. Derudover vil vi gerne invitere andre relevante aktører og interessenter ind som private, kommunale, regionale og statslige aktører, som kan bidrage til ny viden og den videre udvikling af indsatser for forebyggelse af overvægt for børn, unge og voksne.

Medlemmerne vælger et formandskab bestående af min. 2 kommuner, som er ansvarlig for at gruppen arbejder med udgangspunkt i formålet for gruppen. Formandsskabet indkalder til møderne og er ansvarlige for deling af viden og planer med sekretariatet i Sund By Netværket.


kontakt

Marianne Hallberg

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Rødovre Kommune

Telefon: 36377361

Runa Vejborg Christensen

Sundhedskonsulent

Organisation
Ringsted Kommune

Telefon: 23293298

Marianne Svendsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Bornholms Regionskommune

Telefon: 56921296

Helle Runge Marker

Organisation
Bornholms Regionskommune

Telefon:

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49