Styrket samarbejde mellem regioner og kommuner (på pause)

Ulighed i sundhed er overliggeren i temagruppens arbejde.


Baggrund

Danske Regioner og Sund By Netværket har besluttet sig for at gå sammen om at lancere et nyt samarbejdsfora ”Temagruppen om styrket samarbejde mellem regioner og kommuner”.

Vi er igen blevet bekræftet i den sociale ulighed hvilket betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden. Nogle grupper i befolkningen bliver med andre ord tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør i en tidligere alder end andre (Sundhedsstyrelsen 2020). Derfor vil temagruppens arbejde særligt have fokus på at:

Det danske sundhedsvæsen er fremragende. Stor effektivitet, høj faglighed og med et konstant udviklings- og innovationsperspektiv, der skaber nye løsninger. Og det gælder i alle dele af vores sundhedsvæsen.

Det er et godt grundlag for at diskutere, hvordan vi udvikler vores sundhedsvæsen, så vi bliver klar til fremtidens udfordringer med borgernes ændrede ønsker, den demografiske udvikling og krav om endnu højere kvalitet og bedre samspil mellem sektorerne til gavn for borgerne.


Samarbejde på tværs

”Stjæl med stolthed. Del med glæde” er mantraet i Sund By Netværkets temagrupper. Også i denne temagruppe handler det om, at vi skal lære af hinanden – regioner og kommuner imellem. Hvad enten man tilhører den ene eller anden klynge, region eller kommune – i allerede etablerede samarbejdsfora. Nu lægger vi op til vidensdeling på tværs!

Under Coronapandemien har vi været vidner til et styrket og effektivt samarbejde om forebyggelse og behandling. I samarbejde mellem Danske Regioner og Sund By Netværket vil vi i temagruppen forstørre og forstærke det der har fungeret godt, og belyse det der har fungeret mindre godt – med målet om en samfundsmæssig værdiskabelse på lighed i sundhed og forebyggelsesområdet som helhed.


Målgruppe

Temagruppens arbejde skal ses som en løftestang for et styrket samarbejde mellem regioner, almen praksis og kommuner – både hvad angår den borgerrettede- og patientrettede forebyggelse. Så uanset om der i samarbejdet mellem det lokale sygehus/ kommunen/ Regionen allerede er veletablerede samarbejder, så vil læringen og den viden der deles i temagruppen, rette sig mod både de med godt og mindre godt organiseret samarbejde.

Alt efter dagsordenen for det enkelte møde, er målgruppen dels medarbejdere fra det lokale sygehus, fra kommunerne og de fem regioner, særligt med ansvar for:


Mulige emner i temagruppen

Tidligere kommentarer fra medlemmer, hvis vi en dag fik en sådan temagruppe:


kontakt

Charlotte Lunde

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 55881489 / 20324423

Iben Lykke Ernlund Eggertsen

Sundhedsplanlægger | Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Middelfart Kommune

Telefon: 23677280

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Christine Lund Momme

Chefkonsulent

Organisation
Region Syddanmark

Telefon: 29201318