WHO Netværket

Temagruppen WHO Netværket er et samarbejde mellem de fem danske WHO Healthy Cities byer.

JB_00629

 


 

Baggrund

 

WHO (World Health Organization) blev oprettet i 1948 og er den del af FN, der skal varetage international sundhed. WHO Healthy Cities Network blev etableret i 1988 og har gennem de seneste 30 år søgt at engagere lokale politiske kræfter, kapacitetsopbygge, dele erfaringer og bibringe innovative løsninger på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Netværket består af 30 nationale netværk i Europa og omkring 100 særlige ‘flagskibs byer’ – i Danmark Horsens, København, Frederiksberg, Haderslev og Fredericia.
Det er nu 30 år siden at WHO European Healthy Cities Network begyndte at koordinere samarbejde mellem de europæiske byer, for at skabe grobund for forandring og for at opnå øget sundhed og trivsel gennem bæredygtig udvikling. I Danmark har vi startet en temagruppe, særligt for de fem danske WHO byer med deltagelse af den danske nationale koordinator, sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen. WHO temagruppe-netværket afholder to til tre årlige møder, hvor der drøftes en fælles dansk stemme og feedback ind mod WHO.

Formål

WHO Netværket har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem byerne samt Sund By Netværkets sekretariat.  
Netværket skaber en stærkere dansk stemme gennem en samlet dansk delegation med fælles dagsordener, budskaber og afstemninger ved internationale konferencer og møder, bl.a. det årlige WHO Healthy Cities Business Meeting.

Læs mere


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503