To nye projekter i Sund By Netværket

Sund By Netværket søsætter inden længe to nye projekter ‘Krop og bevægelse i Naturens Rige’ og ‘Sunde Byer – Sunde borgere: Aktiv medskabelse af byens rum’.

“Det er fantastisk, at vi med vores to ny projekter får mulighed for at eksperimentere og udvikle ny viden i netværket inden for mental sundhed og fysisk aktivitet, som vi ved fra de nye sundhedsprofiler, at danskerne er særlig udfordret på”, siger Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt.

 Krop og bevægelse i Naturens Rige (1 ½ år)

“Sundhedsprofilen 2017 viser, at over halvdelen af danskerne i dag vejer for meget og hver 8 dansker har ondt i livet. Projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige er derfor en kærkommen lejlighed til at søge ny viden og erfaring på området,” siger Otto Ohrt.

Konkret ønsker vi med projektet, at bane vejen for, at naturen i højere grad anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger og borgere. Ved at bygge videre på de resultater og den indsigt vi har fået med projekt Naturens Rige del I og II i 2016 og 2017, ønsker vi at kvalificere vores fælles viden om, hvad der virker i det sundhedsfremmende arbejde, der knytter sig til borgernes trivsel, både mentalt og kropsligt – med naturen som arena.

Otto Ohrt uddyber, “naturen har vist sig om en fantastisk arena for det kommunale sundhedsfremmende arbejde. Fra vores første Naturens Rige projekt har vi set, hvordan der opstår et mere uformelt og ligeværdigt forhold mellem borgere og fagprofessionelle i uderummet, hvilket gør, vi kan favne flere målgrupper i indsatserne. Samtidig har alle kommuner adgang til grønne områder, men mange overser de muligheder naturen giver os i det sundhedsfremmende arbejde. Med projektet skal vi blive endnu bedre til, at anvende naturen som ressource i sundhedsarbejdet.”

 Fra Naturens Rige I og II lærte vi, at naturen er et uformelt og neutralt rum, der giver plads til en mere naturlig samskabelse mellem borgere og fagprofessionelle. Dette hænger sammen med, at der i naturen ikke eksisterer ejerskab på samme måde, som når der sker aktiviteter i kommunale bygninger. Samvær i naturen kan således have indflydelse på, at ellers fasttømrede roller forflyttes.

Med det nye projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige ønsker vi, at anvende et mere holistisk begreb “kropslig mental sundhed”, da mental og fysisk sundhed følges ad. Koblingen mellem natur og mental sundhed er vanskeligt at lave uden også at have fysisk sundhed og bevægelse med i ligningen,” fortæller Otto Ohrt.

Sunde byer – Sunde borgere: Aktiv medskabelse af byens rum (knap 3 år)

Sund By Netværket er en del af WHO Healthy Cities Network, som giver netværket adgang til international forskning og viden. Dette afspejles bl.a. med det nye projekt Sunde byer – Sunde borgere, der er inspireret af Skotland.

Tilknytningen til WHO kan nogle gange virke langt væk i en kommunal hverdag. Selvom Danmark gør det godt på rigtige mange områder i sundhedsarbejdet, må vi ikke glemme at kigge ud over egen landegrænse. Der er rigtig meget vi kan lære og blive inspireret af fra andre lande. Det er projektet her et rigtig godt eksempel på,” fortæller Otto Ohrt.

Projektets formål er at kortlægge og udvikle sunde og involverende rammer for det levede liv, og dermed øge den fysiske og mentale livskvalitet for beboerne. Ved at anvende den WHO anbefalede og anerkendte ‘The Place Standard Model’ placeres borgeren i centrum og kortlægningen tager udgangspunkt i borgerens oplevelse af lokalområdet. Modellen er udviklet af Skotlands Sundhedsministerium, NHS, og er et udbredt værktøj for at arbejdet med sundhed på tværs – for og med borgerne. Med projektet ønsker vi, at vise både beslutningstagere, fagprofessionelle og borgere, at vi endnu har en række uudnyttede muligheder og ressourcer for at skabe sunde og involverende rammer for det liv vi lever i Danmark.

Otto Ohrt fortæller, “i kommunen har vi et stort ansvar for at skabe sunde rammer for borgerne, som er alfa omega, hvis vi skal hjælpe borgerne til at gøre det sunde valg til det lette valg. Projektet er en super mulighed for at tage udgangspunkt i lokalområdets egne behov og ønsker, hvor vi involverer beboerne i at skabe de rammer, der giver bedst mening for dem“.

Alle medlemskommuner er velkommen til at søge begge projekter, og der sendes projektinvitationer ud i den nærmeste fremtid. Desuden vil projekterne bliver præsenteret på Sund By Netværksdagene den. 16 – 17 april 2018.

 

 

 


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503