Tre-årig særlig indsats for forebyggelse

 

Sund By Netværket hilser regeringens prioritering af danskernes folkesundhed meget velkommen. Kommunerne har knoklet med forebyggelse og sundhedsfremme siden de fik opgaven i 2007. Omsætning af kompleks viden til konkrete lokale tiltag har længe været Sund By Netværkets styrke, og netværket vil med sin netop godkendte strategi 2013-16 fokusere på sammen at løse aktuelle udfordringer lokalt og nationalt.

Netværkets formand Peter Holm Vilstrup siger:
“Det er glædeligt, at det er lykkedes regeringen at finde 13 millioner kr til en indsats i tre år, særligt i disse tider med økonomisk smalhals og hvor andre dele af forebyggelsesområdet bliver beskåret. Det er positivt, at der fra nationalt hold kommer mere fokus på rent faktisk at få implementeret forebyggelsesindsatser helt ude i forreste geled i kommunerne. Kommunerne bør kvittere ved at bruge de ekstra penge fra økonomiaftalen til sundhedsområdet (300 mio.) til forebyggelse og sundhed, og ikke bare hælde dem i den store kasse til dækning af andre huller. En ordentlig gevinst kræver en ordentlig investering”.

I Sund By Netværket ser vi frem til samarbejdet med det nye center og glæder os til med fornyet kraft i tre år at være med til at forbedre folkesundheden for danskerne