Ulighed i sundhed skal bekæmpes med forebyggelse

På lørdagens sidste Folkemødedebat diskuterede Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt, hvordan vi reducerer den sociale ulighed i sundhed.

billede ulighed


De sidste 20 år er den sociale ulighed i sundhed steget i Danmark. Det er særligt kroniske og langvarige sygdomme, der har betydning for social ulighed i sundhed. Det går ud over livskvaliteten for den enkelte person og det betyder store omkostninger for samfundet. Det var derfor en vigtig folkemødedebat for Sund By Netværkets formand, der havde meget på hjertet. Otto fortalte bl.a. om Sund By Netværkets arbejde med at reducere uligheden i sundhed.

 

”I Sund By Netværket har vi gennem vores LAKS-projekt udviklet konkrete måder til at mindske den sociale ulighed i sundhed. I projektet har vi fået god erfaring med at skabe lige adgang til kommunale sundhedstilbud,” siger formanden.

Derudover understregede Otto Ohrt at løsningen til at reducere ulighed i sundhed er forebyggelse. Han efterspurgte derfor en ny forebyggelsesreform, der skal bringe forebyggelse tilbage på sundhedsdagsordenen. Her rettede Otto særligt blikket mod Sundhedsstyrelsens enhedschef, Jette Jul Bruun, der også deltog i debatten. Forhåbentlig er formandens budskab givet videre, så der også fra national side kommer et større fokus på forebyggelsesdagsordenen.

I debatten deltog Ergoterapeutforeningens formand, Tina Nør Langager og centerchef for Center for Kræft og Sundhed i København også. Begge tilsluttede sig formandens efterspørgsel efter et større fokus på forebyggelsesdagsordenen.