Velkommen til virtuelle corona-møder

Kære Sund By Netværkskoordinatorer og temagruppeformandsskaber,

Det er en særlig tid for Danmark og for folkesundheden. Mange af de ting, vi plejer at foretage os for folke­sundheden, har Corona-krisen umuliggjort. Men vi ser heldigvis mange af vores medlemmer i Sund By Netværket skabe kreative løsninger indenfor den digitale folkesundhed – med bl.a. virtuelle sundheds­forløb.

Det er der brug for. For de borgere, der var isoleret før, er nu yderligere udsatte. Det gør, at uligheden i sundhed sættes under pres. Derfor bliver fokus på folkesundheden og herunder den mentale sundhed og samskabelsen med borgerne endnu vigtigere i tiden, der kommer efter Corona, hvor bl.a. genetableringen af meningsfulde fællesskaber bliver essentielt.

Men hvor vi tidligere har snakket om, at Corona-tiden er et sprint, er der nok snarere tale om et maraton i etaper, hvor vi bliver nødt til at se på, hvad vi kan skabe af kreative løsninger for folkesundheden i en Corona-tid frem mod en mere normal hverdag, hvor vi kan videreudvikle de ting, vi havde i gang før Corona umuliggjorde disse tiltag.

Derfor vil vi i Sund By Netværket gerne invitere dig og evt. en leder/chef eller én yderligere fra din kommune til en møderække, hvor vi deler – og lader os inspirere af – nogle af de gode idéer og initiativer på folkesundhedsområdet i en Corona-tid, der allerede er i mange kommuner.

Du bliver automatisk inviteret via outlook til ”Microsoft Teams” møderne. Frem mod møderne, må du meget gerne dele dine overvejelser og jeres kreative løsninger med os i sekretariatet. Ud fra indkomne input fra kommunernes folkesundhedsarbejde i en Corona-tid, samler vi materialet, vælger ud og præsenterer på møderne. Der vil naturligvis være løbende mulighed for dialog og spørgsmål på mødet.

Book gerne dagene allerede nu i din kalender (vi har også indkaldt dig også via Outlook):

Vi håber, at du vil være med til at både dele og tage imod, hvad hele netværket rummer af folkesundhed i en Corona-tid. Der er brug for at alle idéer og løsninger kommer ud og understøtter borgerne med de begrænsninger, vi i øjeblikket er underlagt i folkesundhedsindsatsen.

På vegne af hele Sund By Netværket,

Sund By Netværkets formandskab
Otto Ohrt, bestyrelsesformand  &  Uffe Nymark Breum, næstformand


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Uffe Nymark Breum

Bestyrelsesmedlem i Sund By Netværket og Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 30301966