Verdens Sundhedsdag

 

WHO markerer den 7. april som Verdens Sundhedsdag, og sætter fokus på vektorbårne sygdomme, som malaria, denguefeber etc.

Det er sygdomme, som primært hører til i andre dele af verden og mest har betydning for danskere i forbindelse med ferie og rejser.

Men dagen i dag er alligevel god til at huske på, at man gennem en forebyggende indsats kan forhindre mange nye sygdomstilfælde; det gælder ikke bare for de eksotiske sygdomme, vi kan få på rejser, men i lige så høj grad de mange forskellige livsstilssygdomme, som vi i vesten og Danmark lider af.

Sund By Netværket er en del af WHO’s internationale Healthy Cities Network, og arbejder sammen med de 52 andre lande i den europæiske region på, at sætte forebyggelse og sundhedsfremme på dagsordenen. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at insistere på, at vi skal indrette vores byer, og samfund på en måde, der gør det nemt for den enkelte at træffe sundere valg. Både gennem oplysning og konkrete projekter og initiativer.

Du kan læse mere om Sund By Netværkets tilknytning til WHO her.