Ordinært repræsentantskabsmøde 2020 (NY dato)

Information

Sted:
Hotel Hesselet, Nyborg
Dato:
25/05/2020
Tidspunkt:
10.00-15.30
Tilmeldingsfrist:
18/05/2020

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for Sund By Netværkskoordinatorer.
Ny dato grundet coronavirus i Danmark, og myndighedernes indskærpede retningslinjer.

Repræsentantskabsmødet foregår i forlængelse af oplæg og drøftelse om kvalitet, evidens og dokumentation ved Peter Dahler-Larsen, samme dag fra kl. 10.00.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter § 5, stk. 4. indeholder dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt


Læs mere


Tilmeld dig aktiviteten


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: