Temagruppemøde Dokumentation og evaluering

Information

Sted:
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C., Lokale 0.3
Dato:
31/01/2017
Tidspunkt:
9:30-15:30
Tilmeldingsfrist:
25/01/2017

Læs programmet for dagen her.

Praktiske oplysninger:

Hvis man kommer i bil, er det muligt at parkere ved Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C mod betaling.

 

Tema: Innovativ evaluering og KAM-modellen i en kommunal kontekst med afsæt i specifikke cases.

Evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende indsatser og hvordan en given indsats virker ofte sætter retningen for fremadrettede prioriteringer og strategiske satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Men hvordan arbejdes der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med fokus på, at styrke den interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene? Disse spørgsmål ønsker Temagruppen Dokumentation og evaluering at udforske med ambitionen om, at skabe et arbejdende fællesskab, hvor omdrejningspunktet er evalueringsarbejde i en kommunal kontekst og anvendelsen af evalueringsresultater i praksis.

Et arbejdende fællesskab, hvor vi sammen bliver dygtigere til at evaluere med inddragelse af ekstern faglig sparring, hvor vi sammen afprøver og arbejder med forskellige evalueringsmetoder og modeller og hvor vi sammen generer viden omkring en mere praksisnær anvendelse af metoder og modeller med afsæt i specifikke temaer og udvalgte cases. Temagruppen Dokumentation og evaluering vil desuden gå på tværs af Sund By Netværkets andre Temagrupper med målet om, at understøtte sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet på tværs af Temagrupperne og samlet set komme nærmere et svar på spørgsmålet: “Hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt