Dokumentation og Evaluering

Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Sund By Netværket har derfor etableret en temagruppe, der arbejder med dokumentation og evaluering i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Dokumentation og Evaluering


Baggrund

Vi oplever, at evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende indsatser, og hvordan en given indsats virker, ofte sætter retningen for fremadrettede strategiske prioriteringer og satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Vi står stærkere sammen og ser generøsitet som vores styrke.
Når vi deler viden og erfaringer bliver vi i fællesskab klogere, og sammen skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden. Men hvordan arbejdes der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med fokus på, at styrke den interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene?

 


Formål

Temagruppen har fokus på; hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?

Temagruppens formål er, at viden om og erfaringer med dokumentation og evaluering skal deles og være med til at bygge bro og sikre netværksdannelsen på tværs af kommunegrænser og faglighed.


Sund By Netværkets Kommunale Evalueringsværktøj

I temagruppen har kommunale medarbejdere siden 2016 delt viden om – og praksisnære erfaringer med – dokumentation og evaluering i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. I fællesskab er vi blevet klogere på det komplekse område, der rummer mange forskellige tilgange, metoder og teorier. Med afsæt i dette arbejde, har Sund By Netværket nu udviklet et kvalificerende værktøj til kommunal praksisnær evaluering. Værktøjet bidrager til at kvalitetssikre kommunernes indsatser på folkesundshedsområdet ud fra et evidensbaseret evalueringsfagligt grundlag.
Med brugen af et sådant værktøj kan kommunernes sundhedsindsatser deles og implementeres på tværs af kommunegrænser – til gavn for borgere i alle landets kommuner. Værktøjet hjælper med at udvikle og etablere effektfulde sundhedsindsatser, ”der virker” for den givne målgruppe – forudsat at indsatsen tilpasses konteksten. Med dette evalueringsværktøj i hånden er det, med andre ord, muligt at svare på spørgsmålet – hvad virker, for hvem, og under hvilke omstændigheder? .

Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af erfaringer fra andre kommuner på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 96284051 / 51648640

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Hanne Lynghøj Ellerbæk

Specialkonsulent Mål- og Evalueringspartner

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41855753