Dokumentation og Evaluering

Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Sund By Netværket har derfor etableret en temagruppe, der arbejder med dokumentation og evaluering i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Dokumentation og Evaluering


Baggrund

Vi oplever, at evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden
om implementering af eksisterende indsatser, og hvordan en
given indsats virker, ofte sætter retningen for fremadrettede strategiske prioriteringer og satsninger. Således kan dokumentation og
evaluering dels opfattes som et middel til læring og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Vi står stærkere
sammen og ser generøsitet som vores styrke.
Når vi deler viden og erfaringer bliver vi i fællesskab klogere, og sammen skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden. Men hvordan arbejdes der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med fokus på, at styrke den interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene?

 


Formål

 Temagruppen har fokus på; hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?

Temagruppens formål er, at viden om og erfaringer med dokumentation
og evaluering skal deles generøst og uselvisk og være med til at bygge bro og sikre netværksdannelsen på tværs af kommunegrænser og faglighed. 

Temagruppen blev skudt i gang med en temadag i 2016, hvor der blev fastlagt målsætninger og handlingsplan for det videre arbejde på området.

Læs mere her.

 


Plan

 I 2018 blev flere temagruppemøder afholdt på tværs af andre
temagrupper i Sund By Netværket. Vi er nysgerrige, ydmyge og åbne
overfor at lære nyt om dokumentation og evaluering inden for forskellige arenaer, og det vil vi fortsætte med.
De kommende møder i 2019 byder på spændende oplæg og netværksmuligheder, hvilket vi håber på kan bidrage til, at temagruppen kan være med til at sætte retningen for strategiske prioriteringer og satsninger i og på tværs af kommunerne.

 


Tidligere årsplaner

Årsplan 2018

Årsplan 2019


Læs mere


kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 96284051 / 51648640

Ruth Kjær

Sundhedsstrategisk konsulent

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41873588

Ditte Kirkegaard Madsen

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41859061

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49