Dokumentation og Evaluering

Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Sund By Netværket har derfor etableret en temagruppe, der arbejder med dokumentation og evaluering i det sundhedsfremme og forebyggende arbejde.

Dokumentation og Evaluering


Baggrund

 Temagruppen har fokus på; hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?

Temagruppens formål er, at viden om og erfaringer med dokumentation og evaluering skal deles generøst og uselvisk og være med til at bygge bro og sikre netværksdannelsen på tværs af kommunegrænser og faglighed.

Vi oplever, at evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende indsatser, og hvordan en given indsats virker, ofte sætter retningen for fremadrettede strategiske prioriteringer og satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Vi står stærkere sammen og ser generøsitet som vores styrke. Når vi deler viden og erfaringer bliver vi i fællesskab klogere, og sammen skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden.

Men hvordan arbejdes der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med fokus på, at styrke den interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene?

I 2018 har vi fire temagruppemøder på programmet, og flere af møderne er på tværs af de andre temagrupper i Sund By Netværket. Vi er nysgerrige, ydmyge og åbne overfor at lære nyt om dokumentation og evaluering inden for forskellige arenaer. Vi glæder os meget til de spændende temagruppemøder og håber, at vi i temagruppen kan være med til at sætte retningen for strategiske prioriteringer og satsninger i og på tværs af kommunerne.


Temagruppen blev skudt i gang med en temadag d. 2. November 2016, hvor der blev fastlagt målsætninger og handlingsplan for det videre arbejde på området.

Læs mere her.


Læs mere


kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 96284051 / 51648640

Ditte Kirkegaard Madsen

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41859061

Jan Alex Andersson

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49