Temagruppemøde – Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

Information

Sted:
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev
Dato:
28/09/2017
Tidspunkt:
09:30 - 15:30
Tilmeldingsfrist:
21/09/2017

Naturen som arena for sundhed og trivsel

Med udgangspunkt i udeskoletilgangen – de erfaringer og den viden, der ligger på området – sætter vi på temadagen fokus på, hvordan læring og aktiviteter i naturen kan integreres i og understøtte det forebyggende og behandlende sundhedsarbejde.

Vi ønsker at debattere, undersøge og belyse det udviklingspotentiale, der ligger i at anvende naturen strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger.

Dagens program:
09.30:  Morgenmad
10.00:  Velkomst
10.05:  Oplæg: Udeskoler set i et lærings- og sundhedsfremmende perspektiv. Pædagogikken og evidens bag.
11.00:  Praksis i uderummet
11.30:  Dialog: Hvordan kan vi bringe erfaringer fra udeskolerne i spil i andre sundhedsfremmende arenaer?
11.45:  Frokost
12.15:  Oplæg med praksis: Naturen som rum for at understøtte trivsel og sundhed v/ Poul Hjulmann Seidler, Specialkonsulent i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet.
Poul har stor erfaring med en narrativ og systemisk tilgang og arbejder med udviklingsarbejde, metodeudvikling, undervisning og supervision bl.a. indenfor: Børn og unge i udsatte positioner, Efteruddannelse af lærere og pædagoger, Uddannelse af naturvejledere, Kortlægning af natursociale indsatser med målgruppen børn og unge i Danmark.
14.30:  Kaffe
14.45:  Opfølgning på dagen: Hvordan kan vi inddrage naturen strukturelt og tværgående i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde?
15.00:  Status på projekt Naturens Rige og temagruppens/Sund By Netværkets arbejde i øvrigt for at anvende naturen rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører.
15.30:  Tak for i dag.


Læs mere


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990