”De er ordnligt Zyge” – perspektiver på unge, hverdagsliv og trivsel i en tid, hvor det er vigtigere ikke at virke dum end at virke klog!

Information

Sted:
Campus Køge, Campusbuen 40, 4600 Køge
Dato:
30/05/2023
Tidspunkt:
09:30 - 15:00
Tilmeldingsfrist:
09/05/2023

Vi har en overvældende interesse for dette temagruppemøde, så pga. begrænsede pladser, har vi desværre været nødt til at lukke for tilmelding.

Hvis du vil på venteliste, så skriv til  post@sundbynetvaerket.dk

 

 

 

 

Temagrupperne: Alkohol, Tobak, Mental sundhed og Seksuel sundhed har planlagt 4 møder – med fokus på unge i overgange.

Dette er det første temagruppemøde af fire –  og sætter scenen for de følgende. 

Glæd jer til en hel dags workshop med ungdomsforsker Søren Østergaard, som med sin forskning om unges hverdagsliv og trivsel vil sætte scenen for de efterfølgende temagruppemøder.

Langt de fleste unge trives, men et stigende antal unge slås med stadig større psykisk og relationel mistrivsel, selvom de rent objektivt kommer fra ressourcestærke baggrunde og med faglige kompetencer, der på papiret gør dem egnede til både ungdomsliv og uddannelse. Denne udvikling er bl.a. søgt indfanget i begrebet ”Ny udsathed”. En mindre gruppe er ”klassisk udsatte”, de er mere risikovillige, skal ofte håndtere komplekse problemstillinger, og kæmper med nogle af de samme udfordringer som nogle af deres mere mainstream jævnaldrende, når det gælder trivsel og mental sundhed.

 

Vi skal denne dag arbejde med hvad der sker med nutidens ungdom, – hvad betyder de ændrede rammevilkår og hvilken betydning har det for fagprofessionelle i forhold til vores arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme?

Læs evt mere om Søren Østergård her: Søren Østergaard – Ungdomsforsker – Officielt website (soeren-oestergaard.dk)

Se program for temagruppemødet her Program temagruppemøde – Unge i overgange den 30.maj 2023.1

Tilmeld dig dette og gerne også de tre næste, som er den 4.10 i 2023, den 15.3.2024 samt den 5.9 2024.

Det er gratis at deltage, men udeblivelse uden afbud faktureres med 500 kr. ex moms.


Lukket for tilmeldinger

Fristen for tilmeldinger er overskredet.


kontakt

Christina Kudsk Nielsen

Organisation
Vejle Kommune

Telefon:

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: