Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv – inspirationsdag

Information

Sted:
Følger
Dato:
26/02/2020
Tidspunkt:
9.30-15.30
Tilmeldingsfrist:
01/02/2020

Sund By Netværket inviterer til netværksmøde om Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv med henblik på at etablere en Sund By Netværks-temagruppe, hvor kommuner og samarbejdspartnere kan dele erfaringer omkring arbejdet med Verdensmålene – både de strategiske og de mere lavpraktiske af slagsen.

Baggrund
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling har gjort sit indtog alle vegne – også i de danske kommuner. Og med god grund. Mange kommuner arbejder allerede så småt med Verdensmålene i forskellige borgerrettede indsatser – der ofte udspringer af Teknik og Miljø forvaltningen. Men der er også kommuner, som griber det anderledes an. Eksempelvis Gladsaxe Kommune, som konkret arbejder med Verdensmålene på både strategisk og politisk niveau.


Den voksende – fælles – opmærksomhed på Verdensmålene giver nye muligheder, også i sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet, hvor Verdensmålene kan have en særlig gunstig effekt som løftestang til et bredere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i andre forvaltninger. I Sund By Netværket har vi gennem de seneste år arbejdet med Verdensmålene, blandt andet  på vores årlige netværksdage, til fællessamlinger og i forbindelse med vores WHO Healthy Cities arbejde. Nu er tiden inde til, at vi også løfter opgaven, der hvor vi er allerstærkest: som forum for praksisnær erfaringsudveksling og vidensudvikling. Vi har en særlig opgave at løfte, fordi:

– Kommunerne griber arbejdet med verdensmålene forskelligt an og der er derfor behov for et forum, hvor erfaringer og viden kan deles på tværs af kommunerne – både på strategisk og praktisk niveau.

– Sund By Netværkets moderorganisation WHO – Healthy Cities Network  har startet en ny strategisk fase (fase VII),  hvor de kigger på Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv.

Dato for arrangement er foreløbig


Læs mere


Tilmeld dig aktiviteten


kontakt

Jan Alex Andersson

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49