Australsk opskrift skal styrke mental sundhed

To-årigt afprøvningsprojekt, ABC for Mental Sundhed, søger at skabe en ramme, der fremmer den mentale trivsel på individ-, gruppe- og samfundsplan.

Til web nyhed

Med gode erfaringer fra et lignende projekt i Australien afprøves en ny strategi, indenfor mental sundhedsfremme, nu i seks danske kommuner, Aalborg, Odense, Frederiksberg, Slagelse, Gribskov og Læsø. Fokus skal væk fra psykisk sygdom og risikogrupper, men i stedet rettes mod de ting, der gør os mentalt sunde. Med anvisningerne; gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt, vil projektet finde en model for, hvordan flere danskere får bedre mental sundhed. Fælleskab er nøgleordet for at skabe meningsfuldhed og formål, samt give borgeren følelsen af at kunne bidrage, hvilket er essentielt for den mentale sundhed.

I Australien har projektet Act Belong Commit ændret den mentale trivsel for mange af deltagerne og nu overfører vi de positive erfaringer til en dansk kontekst. Sund By Netværket vil bidrage med tæt og løbende faglig sparring fra vores temagruppe for Mental Sundhed, samt vores kompetencer indenfor vidensdeling, kommuner og fagfolk imellem, via temadage og konferencer.

Projektet gennemføres af en stor partnerskabskreds bestående af Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Center for Forebyggelse i Praksis, Det Sociale Netværk, Dansk Oplysningsforbund og kommunerne Aalborg, Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø og Frederiksberg.

Ambitionen er, at erfaringerne fra dette afprøvningsprojekt skal danne baggrund for nationale anbefalinger til mental sundhedsfremme.

Projektet er støttet af Nordea-fonden

 


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990