Co Creation

 

I 00’erne hed det Co Creation. På dansk i 2010’erne hedder det samudvikling, efterfulgt af samproduktion, og giver tilsammen samskabelse! Er du og din kommune til mere end at inddrage og at involvere, altså reelt interesserede i at udvikle løsninger baseret på ressourcer, fokuseret på muligheder og målgruppens behov, så er samskabelse vejen frem. Det er måske ikke lige til, og det er helt sikkert udfordrende i en kommunal organisering med det eksisterende paradigme indenfor styringsredskaber, dokumentation mm. Men det sker mange steder allerede, og der findes velafprøvede metoder til at hjælpe én på vej.

Om Co Creation er en åben arbejdsproces, hvor viden kommer i spil, og man får indsigt i de andres viden. Eksperten har ikke patent på en løsning, ligesom en fag-faglig professionel heller ikke ved bedst. Borgeren kan overbevisende mene, at noget er en bedre mulighed end andet, men pointen er, at i samarbejdet mellem personer med forskellige fagligheder, ekspertise, erfaring og behov findes den bedste vej til en holdbar løsning.

Kort sagt betyder det, at man deler sin viden med sit netværk, så andre kan bidrage med deres viden. Det gør udviklingsarbejdet lettere og hurtigere. De nødvendige informationer skal være tilgængelige for alle bidragsydere, men frygt ikke, at andre låner og lader sig inspirere af ens arbejde og erfaringer. Det er netop, hvad det handler om! Inspirationen går begge veje, så længe man er åbne for andres bidrag og villige til at dele ud af egne erfaringer.

Flere om at være orakel
Den første erkendelse er at acceptere, at man ikke selv er et orakel! Har man slugt den kamel er der masser af veje at gå for at komme videre fra den gængse projektudviklingsmetode. For ofte udvikles projekter, fordi man selv (velmenende) synes, at nogen andre har behov for noget, som man (sjovt nok) også har en løsning på selv! Hvad nu hvis man gik sammen om at udfylde et behov, som nogen definerer de har?

Det har Sund By Netværkets Netværk for innovationsagenter arbejdet med det seneste halve år. Du kan læse mere meget om innovationsagenternes arbejde, som tog afsæt i den af Standford University udviklet metode: NABC, – Need, Approach, Benefit og Competition. Metoden beskrives yderligere i erfaringsopsamlingen fra projektet, – som udkommer til november 2013.

Kommuners interesse for medborgerskabsarbejdet vidner om stor respekt og interesse for samskabelse, – tjek opslagstavlen for eksempler, og omtalen her på hjemmesiden om medborgerskab. SBNmedlemmer skriver løbende nye opslag, så tjek eksempelsamlingen med jævne mellemrum.
DR P1 sender i øjeblikket (oktober 2013) en udsendelsesrække om “Krævende forbrugere og aktive borgere” – en serie om co-creation i tre dele.
Internettet bugner af artikler mm om Co Creation, men det allerbedste eksempel på det er Wikipedia! Mere svært behøver det ikke at være.