Et forår med Health 2020

 

Traditionen tro er der højsæson i WHO Healthy Cities Network om foråret. Ligesom Sund By Netværket afholder vores årlige netværks- og repræsentantskabsmøde, så er der møder og konferencer på tværs af Europa.

Koordinatorer fra 16 europæiske lande drøftede de nationale netværks rolle og tiltag i marts, da vi var samlet til møde i København. Og 13 nationale netværk delte i juni de fem vigtigste tiltag ift. Health 2020 til gensidig inspiration. Flere netværk har anvendt forårets konferencer og netværksmøder til at drøfte hvad man vil med Health 2020.

Health 2020-politikken er baseret på fire prioritetsområder for politisk handling:
1) Investering i sundhed gennem en livsforløbsanskuelse og bemyndigelse af den enkelte;
2) Håndtering af Regionens største sundhedsudfordringer: smitsomme som ikke-smitsomme sygdomme;
3) Styrkelse af personfokuserede sundhedsvæsener, folkesundhedskapacitet samt nødberedskab, monitorering og respons; og
4) Skabelse af bæredygtige samfund og understøttende miljøer.

Læs den danske oversættelse af Health 2020

Healthy Cities Network besluttede i 2012 at ville understøtte arbejdet med at implementere Health 2020. Der forhandles i øjeblikket om, hvordan dette kan ske ift. de kommende års arbejde. Healthy Cities arbejder i fem-årige faser, og en ny fase (Fase VI) træder i kraft i 2014. Men vi er alle enige om, at punkt 1. og 4. er oplagte for medlemmer af Healthy Cities Network, og dermed Sund By Netværkets medlemmer. Vi har allerede fokus på dette med sundhed på tværs, lighed i sundhed, determinanterne for sundhed, og det hele set i WHOs brede sundhedsperspektiv: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”. Men ingen tvivl om, at vi kan blive bedre, og vi kan benytte os af intensiveringen sammen med de 19 andre nationale netværk, der omfatter 979 byer i hele Europa, samt de 98 byer, der er medlem af by-netværket. De har dermed særligt har forpligtet sig til at arbejde med Fase VI og Health 2020, og i Danmark er det Horsens og Københavns kommuner.

Forhandlingerne er pt på stand-by, da den årlig konference i juni blev udsat til september pga. advarsel om uroligheder i Tyrkiet, hvor konferencen skulle afholdes. Sund By Netværkets bestyrelse drøftede allerede i april, og igen i september, hvordan Sund By Netværket vil og kan leve op til Fase VI.

I øjeblikket er der to danske kommuner, der er medlem af Sund By Netværket og, som overvejer at søge optagelse i by-netværket Healthy Cities Network.