Fællesskabsagenterne fortsætter

 

Mogens Dahl Koncertsal dannede i december ramme om en inspirerende dag, der samlede op på erfaringer og metoder fra Netværk for Fællesskabsagenter i det forløbne år. Dagen bød også på refleksion over, hvad arbejdet i netværket har givet os – og på nye perspektiver på aktivt medborgerskab i det hele taget.

På den måde blev konferencen et foreløbigt og fremadskuende punktum for en lærerig proces med arbejdet i Netværk for Fællesskabsagenter, hvor tyve kommuner gennem 2014 har fået borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven og sikre en lokal forankret sundhedsindsats gennem rekruttering og uddannelse af lokale frivillige – de såkaldte fællesskabsagenter.

          

Dem det hele handler om – fællesskabsagenterne – anerkendes med medaljer for deres indsats i lokalområdet.

Resultatet er mange, gode og konkrete eksempler på, hvordan man gennem samskabelse og en bred forståelse af sundhedsbegrebet kan forbedre folkesundheden. Det er omverdenen og medierne også begyndt at få øjnene op for. For eksempel deltog Mandag Morgen i konferencen med deres bud på, hvorfor samskabelse og aktivt medborgerskab – som vi arbejder med det I Netværk for Fællesskabsageneter – er vejen frem i det nye velfærdssamfund. Ligesom forskellige medier har omtalt projektet, for eksempel her i tv-2 Østs indslag om caféen i Atkær Centret i Slagelse Kommune, hvor fællesskab og ildsjæle fungerer som bindeled mellem igangsættere og myndigheder i et målrettet samarbejde, der lykkedes med at få ressourcerne i lokalsamfundet til at gro.

Netværk for Fællesskabsagenter 2015

Heldigvis var konferencen i december kun et foreløbigt punktum for fællesskabsagenterne. Vi har nemlig fået midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at fortsætte projektet i 2015. Og vi er i fuld gang med at kigge fremad og nærplanlægge, hvordan Netværk for Fællesskabsagenter 2015, skal bringe projektet et skridt videre gennem et forløb, der først og fremmest vil fokuse på:

  • ledelse af det endnu ikke opståede – netværk for ledere
  • inddragelse og aktivering af politikere – politiske evaluering som løbende justering – netværk for sundheds- og evalueringsansvarlige
  • forskningsbaseret metodeudvikling med deltagere som medforskere

Samtidig med, at vi fortsat vil bakke op om, at alle de gode indsatser i de forskellige kommuner i Danmark fortsætter – og vokser sig store. Det nærmere forløb for 2015, vil vi i løbet af kort tid informere nærmere om her.

Ideen med fællesskabsagenterne kommer fra England, hvor de hedder ”Community Champions”, og her viser erfaringen, at denne tilgang kan føre til forbedret sundhed og trivsel, samtidig med at den er mere omkostningseffektiv, fordi den bruger lokale menneskers erfaring og viden til at designe eller forbedre sundhedsydelser. Læs meget mere om projektet og baggrunden for det her.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990