Netværk for fællesskabsagenter (AFSLUTTET)

Netværk for Fællesskabsagenter handler om inddragelse af det aktive medborgerskab i kommunernes arbejde med lighed i sundhed. 20 kommuner har deltaget og skaber erfaringer med samskabelse og medborgerskab.


Baggrund

I Sund By Netværket har vi en tese om, at fokus på medborgerskab og samskabelse kan være en vej til mere lighed i sundhed. Det har Netværk for fællesskabsagenter i 2014 – 2015 været et klart eksempel på, og nu fortsætter vi arbejdet i Netværk for sundhed og lokalsamfund. Se mere i kalenderen. Læs samtidig om erfaringerne fra 2014 i artiklen Plads til nærvær og hjerte. og erfaringerne fra 2015 Kan man lede samskabelse?

De professionelles opgave er at have færdigheder til at vise borgerne nogle muligheder, som de selv udfylder.

Sund By Netværket har fokus på danskernes folkesundhed i det brede WHO perspektiv. Vi ønsker at skabe rammer for borgernes trivsel og velvære. Det omfatter også at udforske mulighederne for partnerskab mellem det offentlige og det frivillige Danmark. Der er behov for at udvise respekt for hinandens opgaver og motivation, og heldigvis er der også masser af gensidig forståelse for, at det er helt nødvendigt at inddrage frivillige og lokalsamfund mere i fremtidens fælles løsning af velfærdsopgaverne.


Målgruppe

Netværk for fællesskabsagenter er målrettet tre grupper:

1. Ledere af sundhedsfremme
2. Kommunalt ansatte medarbejdere i samarbejde med borgere
3. Fællesskabsagenter

I løbet af 2014 engagerede de deltagende kommuner omkring 80 fællesskabsagenter – 14 kommuner arbejder videre i Netværk for fællesskabsagenter i 2015.

2015

Med afsæt i resultaterne og erfaringerne fra 2014, satte Sund By Netværket igen i 2015 de deltagende ledere og konsulenters tålmodighed på prøve.

Ledersporet havde fokus på at blive skarpere på arbejdet med inddragelse af borgere, byrum og andre aktører som fordrer en radikal åbenhed både ledelsesmæssigt og organisatorisk. De blev udfordret på den formelle lederrolle i forhold til at kunne reagere på borgernes skjulte potentialer.Evaluering som løbende justering af indsatsen var i fokus på medarbejdersporet. Det kan være svært at dokumentere en stemning, et øget samarbejde eller øget trivsel blandt fællesskabsagenterne og dennes lokalområde. Det kræver evalueringsmetoder, der rækker ud over fortiden og som kan gribe ind i nutiden.

Endelig afsluttede netværket i 2015 vores to-årige fokus på samskabelse og aktivt medborgerskab i Netværk For Fællesskabsagenter. 20 kommuner har deltaget i projektet, hvor de har arbejdet med at finde de små sprækker, der tillader fællesskabet, energien og borgerinitiativer at blive skabelseskraften for ny offentlig velfærd. Projektet har dannet empirisk grundlag for Christa Breum Amhøj , der forsker i ledelse af ny velfærd ved CBS. Christas artikel omkring evaluering af samskabende kommunale projekter forventes udgivet i start 2016.

 


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990