Flere gode leveår

 

2500 ældre hjemmeboende københavnere lider af alvorlig ensomhed, og en ny plan til 16 millioner kr skal bringe dem, og andre, i kontakt med flere. De ældre kan komme ud på fælles indkøbs- og cykelture. De kan mødes til madlavning og tøjvask. De kan få støtte til computer og internet, hyggestunder med besøgsvenner. De kan kort sagt få et socialt liv.

Livskvalitet, men også penge
Nyeste forskning har påvist, at langvarig ensomhed er lige så sundhedsskadeligt som rygning (Holt-Lundstad, 2010: Social Relationships and Mortality. Plos Medicine). Ensomhed fører til dårlig mental sundhed som fører til udvikling af sygdomme.
46% af mennesker med mentale helbredsproblemer udvikler kronisk sygdom (Naylor, 2012: Long-term conditions and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund).
1.000 til 1.500 mennesker mister (undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ) årligt livet som følge af dårlige sociale relationer, eksempelvis ensomhed.
Derfor er det vigtigt med den nye indsats, mener Ninna Thomsen, der til Vesterbro-Bladet udtaler:
»Vi kan faktisk ikke være bekendt, at ensomhed er så udbredt. Det koster både liv og livskvalitet,« siger hun og understreger, at kommunen ikke skal være borgernes eneste netværk, men derimod formidle kontakten til frivillige, aktivitetscentre og foreninger.

Erfaringer fra Udine, Italien
Frivillige til kamp for at mindske ensomheden blandt ældre er noget den italienske by Udine kender til. Hver fjerde af byens indbyggere er over 65 år, og med ændrede italienske familie-strukturer ender flere af de ældre i ensomhed. Begge køn blandt de yngre i familien arbejder, ligesom tilfældet har været siden 1970’erne i Danmark. Borgmester Furio Honsell og byrådet traf for nogle år tilbage en modig beslutning om at gøre noget ved det. Mange mindre og få større tiltag blev igangsat, og har som ringe i vandet spredt sig. Der blev fx indført en ældre-venlig bus, der holder længere ved busstoppestedet og har tid til de ældre kommer ind og får sat sig. Eller et princip om, at der i bykernen max måtte være 500 skridt til et grønt område, hvor der i samarbejde med frivillige foreninger samt andre forvaltninger blev igangsat sociale og kulturelle aktiviteter.

Inspiration

Interview med sundheds- og socialborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen
Hold dig opdateret om temagruppen om mental sundheds arbejde
Om den italienske by Udines frivillige indsats for ældre
Sundhedsfremmende politikker i Udine

Kilde:
WHO, DR, Kristeligt Dagblad, Vesterbro-Bladet, Psykiatrifonden samt Københavns Kommune.