75 års fødselsdagen

Hvad gjorde vi og på hvilken måde?
Hvem var deltagerne og hvad skete der?

Ifølge Servicelovens § 79a skal alle kommuner i Danmark tilbyde ældre over 75 år et årligt forbyggende hjemmebesøg.

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne. Samtidig oplever vi, at behovet for et forebyggende hjemmebesøg har ændret sig, da de +75 årige er både fysisk og mentalt mere aktive end tidligere.

De forebyggende medarbejdere har gennem de seneste år besøgt mange +75 årige, som er velfungerende og som har svært ved at finde tid til at få et besøg – udfordringen er dog stadigvæk, at få kontakt til de sårbare ældre!

I takt med ovenstående anbefaler Hjemmehjælpskommissionen i en rapport fra 2013 om fremtidens hjemmehjælp, at den forebyggende indsats skal indledes tidligt med fokus på sociale sammenhænge og med fordel kan eventuelle indsatser planlægges i gruppesammenhænge.

I uge 10 2014 afholdt Ringkøbing-Skjern Kommune fem 75 års fødselsdage – fem festlige arrangementer, der var i alt ca. 550 gæster, som alle var borgere over 75 år.
Aktivitetspersonale, køkkenpersonale, fysioterapeuter og sygeplejersker holdt oplæg omkring vigtigheden af fysisk aktivitet, faldforebyggelse, egenomsorg, mad og samvær og risicier samt forebyggelse af ensomhed. Der var ligeledes indlagt fysiske øvelser og dialog om hverdagslivet i fødselsdagsarrangementet. Omkring 30 frivillige var værter under alle arrangementerne.
Politikerne indledte møderne.

Gennem alle oplæggende var fokus, ”at passe godt på sig selv og hinanden”, og der var et særligt fokus på dem, der ikke var deltagende og ikke havde mulighed for at komme – et fokus og en debat om, hvordan vi sikrer, at de også har et godt ældreliv. Hvordan de, der kan og har ressourcer, kan hjælpe de mest sårbare ældre.

Fødselsdagene blev besøgt af politikere, ”Madkulturen”, gæster fra interesserede kommuner, journalister fra flere landsdækkende og lokale aviser, kollegaer m.fl.

Var der problemer undervejs og hvordan løste vi dem?
Hvad var det som gik specielt godt?

Der var selvfølgelig udfordringer undervejs, men de blev løst i dialog og ved samarbejde – vi havde et særligt fokus på det tværfaglige samarbejde. Der har været gennemsigtighed i forhold til, hvem der gjorde hvad og hvem der havde ansvar for hvad gennem hele projektet.
Der har været stor respekt og tillid omkring aftalerne.

Kritikere, eksempelvis Ældresagen og det lokale Æædreråd m.fl. har været vores fortalere denne gang, de har været enige i, at det er en model, som kan anvendes fremadrettet, selvfølgelig med et fokus på de sårbare ældre og hvordan sikrer vi, at de får den opmærksomhed, de har behov for.

Hvordan ved vi at projektet er vellykket?
Hvad kan vi lære?

• Positiv omtale
• Stort antal fremmødte
• Holdningsændring
• Velfærden i bevægelse


Læs mere