Inspiration

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse